Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


MOX A (pouze CPU)

Tento návod je určen pro uživatele, kteří si chtějí nakonfigurovat zařízení MOX s jediným síťovým portem. To znamená, že nemáte modul D se SFP ani ethernetový modul (C nebo E). Nezáleží na tom, zda máte nebo nemáte jiné moduly (B, F nebo G).

Proč je tu tato speciální stránka? Vaše zařízení má jen jeden síťový port a musíte se rozhodnout, zda ho nakonfigurujete jako WAN nebo LAN a jak chcete spravovat připojení k Internetu.

Protože chceme, aby první nastavení proběhlo hladce, je při něm ethernetový port na začátku nastaven na LAN. V této konfiguraci nemůžete připojit MOX A přímo k Internetu. Konfigurujte ho v bezpečném prostředí - ve své lokální síti nebo přímo ze svého počítače. Tato nastavení můžete později změnit a používat MOX A bez tohoto omezení.

Nastavení kabelů pro konfiguraci

Neměli byste připojit svůj MOX A přímo k Internetu.

Můžete připojit MOX A přímo k počítači, ale nebude schopen se při prvním nastavení připojit k Internetu a stáhnout jakékoli aktualizace, proto to příliš nedoporučujeme. Některé kroky v konfigurační příručce (například kontrola připojení k Internetu) v takovém případě selžou, ale to je obvykle v pořádku.

Máte-li fungující lokální síť s DHCP za firewallem a můžete nějak vypsat seznam IP adres nově připojených zařízení, doporučujeme pro konfiguraci MOX A tuto síť použít. Váš MOX A bude schopen se připojit jak k vašemu počítači, tak k Internetu.

Instalační kroky:

1. Vypněte zařízení a odpojte ho od napájecího zdroje.

2. Zapojte všechny požadované moduly MOX ve správném pořadí. Doporučujeme zkontrolovat si správnou kombinaci modulů a jejich propojení v našem MOX konfigurátoru. Chcete-li použít upgrade Wi-Fi, zapojte ho do správného modulu.

Pozor: Před zapojováním nebo odpojováním modulů nebo jejich upgrady své zařízení vypněte a odpojte od napájecího zdroje. Hardwarovou konfiguraci nelze měnit za provozu.

3. Připojte svůj počítač na MOX A buď přímo ethernetovým kabelem nebo nepřímo připojením modulu MOX A i počítače do stejné lokální sítě.

4. Vložte kartu microSD s obrazem systému Turris OS do slotu microSD v modulu A. Chcete-li připravit tuto kartu, postupujte podle tohoto návodu.

Poznámka: Zvolíte-li doporučené zapojení kabelů, v kterém je MOX A připojen k Internetu, mělo by fungovat automatické stažení obrazu z Internetu, popsané v dokumentaci přípravy karty. Máte-li MOX A připojen přímo k počítači, neexistuje způsob, jak se ze zařízení dostat na Internet a stáhnout obraz. Musíte si obraz Turris OS stáhnout ručně a uložit na kartu microSD.

5. Připojte napájecí zdroj k modulu MOX A.

Pozor: Použijte originální napájecí zdroj 12 V, 2,5 A.

6. Máte-li MOX A připojen přímo k počítači, vaše adresa pro příští krok bude http://192.168.1.1. Zbývající část tohoto kroku můžete přeskočit.

Jinak potřebujete zjistit IP adresu zařízení MOX A, ke které se připojíte. Zkontrolujte DHCP leases na DHCP serveru ve své lokální síti. Měli byste je vidět v konfiguraci rozhraní síťového routeru. Pokud je třeba, podívejte se do manuálu k zařízení.

7. Otevřete webový prohlížeč a napište adresu získanou v předchozím kroku. Měl by se zobrazit konfigurační průvodce na zařízení Turris MOX. Postupujte podle průvodce.

8. Chcete-li změnit konfiguraci ethernetového portu MOX A z LAN na WAN, můžete to udělat v administračním rozhraní po dokončení průvodce.