Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Tato dokumentace je jen pro Turris OS 3.x, který se už nenachází na nově prodávaných routerech. Novou dokumentaci najdete na https://docs.turris.cz/.

Instalace a přeinstalace balíčků

S instalací nových balíčků se můžete setkat v některém z našich návodů, s jehož pomocí bude možné rozšířit funkcionalitu vašeho routeru. S přeinstalací se pak můžete setkat například při řešení některých potíží (např. poškozený soubor).

Než začnete instalovat

Než se pustíte do instalace nových balíčků, věnujte prosím pozornost následujícím upozorněním:

  • Neinstalujte zbytečně SW, který nepotřebujete, jen proto, že můžete. Každý program představuje jisté bezpečnostní riziko. Tím spíše pokud není nijak nastaven a zabezpečen. Dobrý důvod pro instalaci nového balíčku může být návod z naší dokumentace nebo rada od technické podpory.
  • Dávejte také pozor na balíčky, které odinstalováváte. Pokud odinstalujete některou z částí systému, může vám přestat fungovat některá zásadní služba routeru.

Jednou za 4 hodiny jsou zkontrolovány aktuálně dostupné verze balíčků a pokud je dostupná novější verze, proběhne aktualizace.

Rozhraní LuCI

Zde si popíšeme, jak nainstalovat / přeinstalovat balíček pomocí webového rozhraní LuCI, což je cesta doporučená pro méně zkušené uživatele.

Instalace nového balíčku

  • Otevřete sekci SystémSoftware
  • Začněte kliknutím na tlačítko Aktualizovat seznamy v horní části obrazovky. Tím dojde k aktualizaci seznamu dostupných balíčků.
  • Přepněte se na záložku Dostupné balíčky
  • Na této stránce vyhledejte požadovaný balíček. Využít můžete filtr, nebo se proklikat přes abecední seznam.
  • Až požadovaný balíček najdete, klikněte na Instalovat a požadovaný balíček se nainstaluje. O průběhu vás bude informovat výpis v horní části obrazovky.

Přeinstalace balíčku

Rozhraní LuCI nemá přímý mechanismus pro přeinstalaci balíčku tak jako nástroj opkg z příkazové řádky. Proto je nutné balíček nejprve odinstalovat a následně nainstalovat znovu.

  • Otevřete sekci SystémSoftware
  • Pod záložkou Nainstalované balíčky (kterou byste měli vidět již otevřenou) nalezněte v seznamu nainstalovaných balíčku název toho, který chcete přeinstalovat / odstranit a klikněte na Odstranit.
  • Dále pokračujte instalací stejnojmenného balíčku podle předchozího návodu.

Terminál uživatele root

Nejprve se přihlaste do terminálu uživatele root přes SSH. Návod naleznete zde.

Instalace balíčku

V této části návodu budete volat příkaz opkg. Tímto voláním na routeru Turris Omnia nevoláte přímo program opkg, ale skript, který zavolá program opkg a následně upraví seznam balíčků k aktualizaci. V drtivé většině případů se tento rozdíl vůbec neprojeví, je však dobré o tom vědět.

Nejdříve aktualizujte seznam dostupných balíčků příkazem:

opkg update

Následujícím příkazem nainstalujte požadovaný balíček:

opkg install nazev_balicku

Přeinstalace balíčku

Nejdříve aktualizujte seznam dostupných balíčků příkazem:

opkg update

Následujícím příkazem přeinstalujte požadovaný balíček:

opkg install --force-reinstall nazev_balicku

Varianta pro zkušené uživatele

Původní příkaz opkg se stará pouze o to, aby se balíček nainstaloval, případně smazal. V systému je ještě updater, který řeší, aby balíčky byly v aktuální verzi. Skript zmíněný výše při instalaci poznamená balíček do konfiguračního souboru /etc/updater/conf.d/auto.lua, aby o něm updater věděl. Obdobně, při odinstalování jej z daného souboru odstraní.

Updater bere v úvahu také soubor /etc/updater/conf.d/user.lua, který je zamýšlen k editaci uživatelem. Instalace balíčku tedy jde tedy provést přidáním jeho jména do tohoto souboru a spuštění příkazu updater.sh. Obdobně, odinstalace balíčku nainstalovaného tímto způsobem lze provést smazáním ze souboru a opětovným puštěním příkazu updater.sh ‒ ten smaže všechny balíčky, které již nejsou požadované.