Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Tato dokumentace je jen pro Turris OS 3.x, který se už nenachází na nově prodávaných routerech. Novou dokumentaci najdete na https://docs.turris.cz/.

Nastavení LED diod

Pro ovládání stavu, intenzity a barvy LED diod slouží utilita rainbow. Její konfigurace pro základní funkce se nachází v UCI souboru /etc/config/rainbow.

Od verze operačního systému Turris 1.2 jsme pro vás připravili i možnost nastavení barev přes rozhraní LuCI.

Nastavení barvy

Rozhraní LuCI

Přihlaste se do rozhraní LuCI.

Otevřete sekci Systém / Rainbow.

V části Barva a stav všech LED diod můžete pomocí položky Barva změnit barvu na jednu z předvolených, nebo pomocí volby –vlastní– zapsat hexa kód barvy dle svého uvážení. Doporučujeme přečíst poznámku o dostupných barvách. Položka Stav umožňuje nastavit stav diody na:

 • Zapnuto (rozsvíceno)
 • Vypnuto (zhasnuto)
 • Automaticky (přenechává řízení stavu LED diod HW – tedy očekávané blikání diody zařízení při přenosu dat apod.)

Dále můžete pro některou diodu (či sadu LED diod) nadefinovat barvu a stav samostatně. Pod nadpisem příslušné části klikněte na tlačítko Přidat, poté se objeví shodný formulář jako v části Barva a stav všech LED diod a s jeho nastavením postupujte také shodně jako v části Barva a stav všech LED diod.

Nakonec kliknutím na tlačítko Uložit & použít změny potvrďte.

V konzoli

Nejprve je nutné se přihlásit do konzole.

Trvalou změnu barvy (která přečká restart zařízení) lze nastavit v konfiguračním UCI souboru /etc/config/rainbow.

Pro nastavení libovolné barvy, která je shodná pro všechny diody, lze do konfigurace zapsat:

/etc/config/rainbow
config led 'all'
    option color 'red'
    option status 'auto'

Také je možné nastavit různou barvu pro každou sadu diod zvlášť. Takový zápis může vypadat např. takto:

/etc/config/rainbow
config led 'pwr'
    option color 'red'
    option status 'auto'
 
config led 'wifi'
    option color blue''
    option status 'auto'
 
config led 'lan'
    option color 'green'
    option status 'auto'
 
config led 'wan'
    option color 'FFFFFF'
    option status 'auto'
 

Jak by mělo být z ukázky patrné, tak lze nastavit různou barvu pro diodu WAN portu, napájení, stavu WiFi a sady diod všech LAN portů.

Po nastavení konfigurace je nutné restartovat službu rainbow příkazem /etc/init.d/rainbow restart, aby došlo ke změně.

Dostupné barvy

Barvu je možné definovat pomocí trojice hexadecimálních čísel reprezentujících jednotlivé složky RGB. Pro každou složku jeden byte, bez mezer a bez úvodních 0x. K dispozici je také několik předdefinovaných zkratek: red (červená = FF0000), green (zelená = 00FF00), blue (modrá = 0000FF), white (bílá = FFFFFF) a black (černá = 000000 - stav „zhasnuto“).

Je nutné podotknout, že barva, kterou diody svítí, přesně neodpovídá danému hexadecimálnímu číslu. HW nedovede škálu zobrazovat lineárně a zhruba od prostředka intervalu (0-255) se barva téměř nemění. Například bílá barva, tedy FFFFFF, má lehce viditelný modrý tón, ale máme vyzkoušeno, že barva 33FF33 je čistá bílá. Proto je nutné lehce experimentovat pro nalezení správného odstínu.

Nastavení intenzity

Router Turris umožňuje nastavit 8 stupňů jasu LED diod, resp. 7 stupňů jasu a stav vypnuto.

Hlavním prostředkem je tlačítko umístěné na zadní straně routeru pod prostřední anténou, které po stisknutí cyklicky mění stav. SW sám detekuje změnu stavu a zapamatuje si ji – proto se nastavení samo obnoví i po restartu zařízení.

Pokud chcete nastavit jas pomocí SW, nikoliv tlačítkem, tak je nutné použít přímo utilitu rainbow – jas nemá z technických důvodů položku v konfiguraci. Spuštění příkazu rainbow intensity 0 nastaví hodnotu jasu na maximum.

Hodnota 0 představuje maximum a 7 minimum (zhasnuto).

Automatické zhasínání / utlumování přes noc

Pokud považujete za užitečné přes den vidět stav jednotlivých zařízení, ale nechcete být oslňováni LED diodami v noci, tak není nutné měnit každý den stav tlačítkem, ale je možné nastavit automatickou regulaci.

K nastavení se použije tzv. cronjob – naplánovanou úlohu. Toho lze docílit vytvořením textového souboru v adresáři /etc/cron.d, kde každý soubor obsahuje definici jedné nebo více naplánovaných úloh, vždy na jednom řádku jednu.

Možnou konfiguraci si ukážeme na tomto souboru (/etc/cron.d/rainbow_night):

/etc/cron.d/rainbow_night
MAILTO=""
0	23	*	*	*	root	rainbow intensity 5
0	7	*	*	*	root	rainbow intensity 0

Příkaz MAILTO zakazuje automatické logování výstupu (není potřeba). Další 2 řádky představují naplánované úlohy a to ve formátu:

 1. Minuta v hodině
 2. Hodina dne
 3. Den v měsíci
 4. Měsíc
 5. Den týdne
 6. Uživatel, pod kterým se příkaz spustí
 7. Příkaz

Ukázkový soubor tedy provede to, že se každý den v 11 hodin večer sníží jas na druhý nejnižší stupeň a každé ráno v 7 se zase nastaví na maximum.

Nástroj rainbow umožňuje poměrně širokou škálu operací s LED diodami. Mimo změny barev umožňuje pro každou diodu zvlášť nastavit její stav, který může být disable (zhasnuto), enable (rozsvíceno) nebo auto (přenechává řízení stavu LED diod HW – tedy očekávané blikání diody zařízení při přenosu dat apod.). Kompletní přehled funkcí této utility lze získat příkazem rainbow -h.