Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Tato dokumentace je jen pro Turris OS 3.x, který se už nenachází na nově prodávaných routerech. Novou dokumentaci najdete na https://docs.turris.cz/.

Jak se zapojit do překladu rozhraní Foris

Rozhraní routerů Turris vyvíjíme primárně v angličtině a češtinu používáme jako referenční lokalizační jazyk. Pokud chcete, můžete přidat rozhraní Turrisu v jakémkoliv jiném jazyce.

Jak na překládání

Pro překlady používáme online službu Weblate. Překlad probíhá ve webovém formuláři, s překladem vám může pomáhat nejenom vestavěný slovník, ale také ostatní uživatelé. Překládat můžete libovolně dlouho, do rozhraní Turrisu je překlad publikován v momentě, kdy přesáhne 85 % přeložení všech textů a my jej zkontrolujeme. Texty, které nejsou přeložené, se v překladu zobrazují anglicky.

Publikování překladu je sice automatizované, do rozhraní ale musíme ručně nový jazyk doplnit formou přepínače, což bude nějakou dobu trvat – v rámci na četnosti aktualizací.

Začínáme s překladem

 1. Nejprve je nutné zaregistrovat se (zdarma) ve službě Weblate.
 2. Vyberte si část projektu, kterou chcete překládat. Rozhraní je rozděleno do několika částí:rozhraní Forisu jako takového a jednotlivé větší pluginy.
 3. Vyberte si jazyk, který chcete pomoci překládat. Pokud chcete překládat do nového jazyka, v položce Nástroje zadejte Začít nový překlad.
 4. Vyberte jazyk, do kterého chcete překládat. Tabulka obsahuje většinu existujících a řadu mrtvých či umělých jazyků, měli byste si vybrat.
 5. Nyní je seznam překladů rozšířen o nový jazyk, klikněte na ikonku vpravo Překlad a rovnou začněte překládat nepřeložené řetězce.
 6. Jakmile na obrazovce Jazyky jsou procenta Přeloženo přes 85, začínáme se překladem zabývat a po kontrole jej publikujeme. Pokud chcete s námi ohledně překladů cokoliv řešit, ptejte se zde v diskusním fóru.
 7. Pokud nějaké slovo není přeloženo, použije se v tomto jazyce automaticky anglický výraz.

Obr. 1: Přehled částí Forisu pro překlad.

Obrazovka Překlady Obr. 2: Obrazovka s jazyky pro překlad.

Popis rozhraní pro překlady

Weblate je velmi přehledná služba, nebudete mít problémy se v jejím rozhraní zorientovat. Základním rozhraním je obrazovka Překlad, v níž vidíte především Zdroj: překládaný text a překlad.

Obrazovka překladu Obr. 3: Obrazovka pro překlad pojmů a výrazů

Volba Okolní řetězce/Nearby messages zobrazuje jiné řetězce, kde se podobná věta použila, můžete ji k překladu využít. Stejně tak je ale tato volba vhodná pro případ, kdy se chcete ujistit, jaký se používá přístup k překladu, například tykání/vykání, používání infinitivů, používání familiérního tónu atd.

Volba Strojový překlad/Machine translation navrhne překlady pomocí automatických překladačů. Tu pak lze Kopírovat do okna zdroje a dále zpracovávat, nebo rovnou ji můžete Kopírovat a uložit, v takovém případě rovnou dostanete k překladu další výraz.

Rozdíl mezi Uložit/Save a Navrhnout/Suggest? Uložením jste si jisti, že překlad je správně. Navrhnout znamená, že by bylo lepší, aby to po vás ještě někdo překontroloval - Weblate sleduje, kolik je návrhů a kolik je výsledných uložených slov.

Režim Zen - do tohoto režimu můžete přejít tlačítkem v pravém horním rohu obrazovky. Jde o režim hromadného překladu, hodící se pro překládání krátkých výrazů - při překladech rozhraní Foris se vám bude významně hodit. Všechny překlady se ihned při přechodu do dalšího slova překládají a postupně se při posouvání seznamem překládaných výrazů dotahují další výrazy. Naopak ikonkou Edit se přesunete do klasického okna Překladu.

Ostatní volby rozhraní Weblate (snad kromě Historie) nejsou pro vás při překladu rozhraní Foris podstatné.

Na co si dát při překladu pozor

Snažte se být slušní a jazykově konzistentní. Co to znamená? Od začátku se rozhodněte, zda v rozhraní vykáte (tomu dáváme přednost) nebo tykáte - pokud to daný jazyk rozlišuje. V rozhraní Foris také standardně pro tlačítka používáme tvary v infinitivu či rozkazovacím způsobu. Například Uložit změny - mohli byste ale použít třeba Ukládám změny nebo Uložení změn. Rozkazovací způsob nám přijde přehledný a jasný. Zvolte způsob komunikace, jaký je pro daný jazyk v počítačovém rozhraní obvyklý, ale buďte hlavně konzistentní a nedělejte překlad jednou tak, jindy jinak.

Co všechno se překládá a nepřekládá

Přeložit je možné pouze rozhraní Foris. Pokud jsou doinstalovány balíčky třetích stran, jejich možnost překladu či použitá jazyková mutace záleží na možnostech balíčku.

V rozhraní Foris v současné době není možné překládat hlášení, notifikace a emaily. Ty chodí pouze v češtině nebo angličtině. Jakkoliv je jejich překlad možný, kvůli rychlosti jsme jej neimplementovali, je zbytečné čekat na aktualizaci systému jen proto, že není přeložen popisek do některého jazyka.

Components / Komponenty k překladu

V tuto chvíli jsou k překladu následující komponenty:

 • Foris – hlavní jazykové rozhraní webové administrace Turrisu
 • Foris: Diagnostics plugin – Plugin diagnostiky
 • Foris: OpenVPN plugin – plugin zjednodušeného nastavení serveru OpenVPN
 • Foris: TLS plugin – plugin generování QR kódů pro přístup přes mobilní aplikaci atd.
 • Foris: tzinfo – překlad geografických názvů pro zpracování časových zón

Komunita překladatelů

Děkujeme všem, kdo se rozhodnou přispět k překladu. Pro veškerou komunikaci a diskusi kolem překladů (kromě hlášení chyb) použijte diskusní fórum.

Další užitečné odkazy