Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


První nastavení zařízení Turris MOX

1. Propojte všechny požadované moduly MOX ve správném pořadí. Běžně používaná sestavení jsou ABC, AB a AF. Doporučujeme, abyste si zkontrolovali správnou kombinaci modulů a jejich spolupráci v našem MOX konfigurátoru.

Pozor: Před zapojováním nebo odpojováním modulů nebo jejich upgrady své zařízení vypněte a odpojte od napájecího zdroje. Hardwarovou konfiguraci nelze měnit za provozu.

Chcete-li použít Wi-Fi upgrade, zapojte ho do správného modulu.

  • Upgrade Wi-Fi SDIO by měl být zapojen na piny SDIO na hlavní desce MOX A. Upgrade má na jedné straně osmipinový socket a na druhé šestipinový; pozor, aby nedošlo k obrácenému zapojení.
  • Upgrade mPCIe by měl být zapojen do slotu mPCIe na hlavní desce MOX B nebo G.

2. Pokud jste se zařízením získali kartu microSD, vložte ji do slotu microSD na hlavní desce MOX A. Chcete-li použít vlastní kartu, postupujte prosím podle tohoto návodu.

3. Zapojte kabel do portu WAN Používáte-li ve svém zařízení modul D (SFP), použijte ho pro připojení k Internetu. Nepoužíváte-li modul D, ale máte některý z ethernetových modulů (C nebo E), připojte kabel od svého ISP (nebo kabel od jiného zařízení) do ethernetového portu na MOX A. Máte-li jen jediný síťový port, postupujte podle tohoto návodu.

4. Zapojte kabel do portu LAN Připojte svůj počítač jiným kabelem do jiného dostupného ethernetového portu na zařízení. Pokud jste v předchozím kroku použili pro připojení k Internetu modul SFP, k připojení počítače použijte ethernetový port na modulu A. Pokud jste v předchozím kroku připojili kabel (pro Internet) v portu na modulu A, použijte k připojení počítače jiný ethernetový port na modulu C nebo E.

5. Připojte napájecí zdroj k modulu A.

Pozor: Použijte napájecí zdroj 12 V, 2,5 A.

6. Počkejte několik minut, než zařízení nastartuje (a získá konfiguraci IP adres). Otevřete na počítači webový prohlížeč a otevřete v něm adresu http://192.168.1.1. Postupujte podle průvodce prvním nastavením.