Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Záchranné (resetové) režimy zařízení Turris MOX

Tento článek je věnován používání jediného tlačítka na zařízení Turris MOX.

Obyčejný reset

Může se stát, že MOX nepracuje tak, jak se očekává. Tehdy můžete zařízení restartovat. Pokud jen stisknete resetovací tlačítko, MOX se restartuje čistým způsobem (s řádným ukončením běžících služeb). Podržíte-li chvíli tlačítko (déle než 4 sekundy), MOX se restartuje okamžitě, bez ohledu na běžící služby. Reakce na tlačítko je implementována v softwaru, proto jeho funkce závisí na běžícím systému. Pokud se zdá, že se MOX nerestartuje, odpojte ho na chvíli od napájení.

Různé záchranné režimy MOX

Během bootování lze tlačítko použít pro výběr jednoho ze záchranných režimů zařízení Turris MOX. Do výběru se dostanete, podržíte-li tlačítko při připojování napájení.

Fungování záchranného systému je takové, že MOX signalizuje pomocí LED vedle USB portu na modulu MOX A, co bude dělat. Pokud to nechcete, stiskněte tlačítko a MOX vám nabídne další režim. Až budete spokojeni s tím, co se MOX chystá dělat, nemusíte už dělat nic, jen počkejte. MOX oznámí vybraný režim dvakrát, než do něj skutečně přejde (pro případ, že prošvihnete první oznámení kvůli tomu, že se zabýváte mačkáním tlačítka).

Seznam režimů:

  1. Restart
  2. Btrfs rollback (návrat ke snímku souborového systému)
  3. Factory reset (tovární nastavení)
  4. USB flashing (tato volba je také pro start z karty microSD)
  5. Nezabezpečené SSH na 192.168.1.1
  6. Flash z Internetu
  7. Sériová konzola

Výběr správného režimu

Předpokládejme, že byste chtěli zvolit režim 4 – USB flashing. Tady je příklad komunikace:

Krok MOX LED Význam Tlačítko
1. nesvítí MOX je vypnutý. Podržte tlačítko a připojte napájecí zdroj. podrženo
2. blikne Vím, že držíte tlačítko. Nyní ho můžete uvolnit. podrženo
3. nesvítí Spouští se jádro systému. uvolněno
4. svítí Jádro spuštěno, spouští se záchranný obraz. Připravte se na oznámení. uvolněno
5. blikne Jdu to režimu 1 (reset). Chcete ho?uvolněno
6. svítí (asi 3 sekundy)Čekám na vaši volbu. Řekněme, že chceme režim 4. Nechceme režim 1 a proto stiskneme tlačítko. stisknuto
7. dvakrát blikneOk, nechcete-li režim 1, co režim 2 (btrfs rollback)?uvolněno
8. svítí Nechceme režim 2 a proto stiskneme tlačítko. Chceme režim 4. stisknuto
9. třikrát blikneJestliže nechcete režim 2, co režim 3? Jdu do něj, pokud ho chcete.uvolněno
10. svítí Řekněme, že jsme prošvihli oznámení a nejsme si jisti, ve kterém režimu teď jsme. Můžeme chvilku počkat, přijde druhé oznámení. uvolněno
11. třikrát blikneŘíkám, že pokud nic neuděláte, půjdu do režimu 3 (factory reset).uvolněné
12. svítíMOX jde do režimu 3. To je něco, co nechceme. Musíme tedy stisknout tlačítko.stisknuto
13. čtyřikrát blikne Jdu do režimu 4 (USB flashing). Chcete ho?uvolněno
14. svítí (asi 3 sekundy)Čekám na vaši volbu. Říkáme, že chceme režim 4. Jsme rádi, že MOX jde do režimu 4. Neděláme nic, co by to přerušilo. nedělá nic
15. čtyřikrát blikneŘíkám, že jdu do režimu 4 (druhé oznámení).nedělá nic
16. svítí (asi 3 sekundy)Čekám na vaši volbu. Všechno je v pořádku. Nic neděláme. nedělá nic
17. pomalu bliká Čas vypršel, jdu do režimu 4. nedělá nic