Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Tato dokumentace je jen pro Turris OS 3.x, který se už nenachází na nově prodávaných routerech. Novou dokumentaci najdete na https://docs.turris.cz/.

Zprovoznění sdílené USB tiskárny

Pro zprovoznění tiskárny připojené k routeru Turris přes USB je zapotřebí tiskový server p910nd, který se sám instaluje spolu s prvními aktualizacemi.

Na záložce Systém / Po spuštění se ujistěte, že je p910nd povolený (a případně jej kliknutím na tlačítko Zakázáno povolte) a spuštěný.

Nastavení p910nd se nachází na záložce Služby / p910nd - tiskový server. Zde je nutné server nejprve povolit zatrhnutím položky povolit. Zařízení, které má server spravovat ponechte na výchozí hodnotě (pokud tedy nepřipojujete tiskáren více). Jako Rozhraní zvolte lan, Port ponechte na výchozí hodnotě 9100.

Zkontrolujte také, že je zvolena položka Obousměrný režim. Tím umožníte reportování stavu tiskárny a tisku. Některé tiskárny tuto funkci neimplementují zcela správně a proto se můžete setkat s problémy. Odškrtnutí volby Obousměrný režim je tedy jedna z prvních věcí, kterou při potížích můžete vyzkoušet.

Kliknutím na tlačítko Uložit & použít změny uložte.

Nastavení klientů

Připravili jsme pro vás stručný postup, jak přidat tiskárnu na jednotlivé operační systémy:

Tiskový systém CUPS (UNIX, Linux)

Zadejte do prohlížeče adresu http://localhost:631/admin/. V záložce Tiskárny klikněte na Přidat tiskárnu. Zvolte AppSocket/HP JetDirect. Připojení definujte pomocí protokolu socket:

socket://ip.adresa.routeru:9100

Tiskárnu vhodně pojmenujte a na následujících obrazovkách zvolte výrobce a model tiskárny.

Windows 7

Nastavení tiskárny ve Windows 7 je poměrně zdlouhavé:

Start → Zařízení a tiskárnyPřidat tiskárnuPřidat místní tiskárnuVytvořit nový port a zvolte Standard TCP/IP Port → Hostitelský název či IP adresa = IP adresa routeru Turris. V tuto chvíli se systém pokusí zařízení nalézt, což se mu nepovede. Zvolte Typ zařízení Vlastní, v Nastavení zkontrolujte, že máte jako Protokol vybraný Raw a Číslo portu 9100 → Ze seznamu výrobců a modelů vyberte vaší tiskárnu a nainstalujte příslušné ovladače.

OS X

Předvolby systémuTiskárny a skeneryTlačítko +Přidat tiskárnu nebo skenerIkonka IP → Jako Adresu zadejte adresu routeru a Protokol nastavte na HP Jet Direct - Socket; následuje volba výrobce a typu tiskárny