Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Zvuková karta

Od Turris OS 4.0 není zvuková karta oficiálně podporována a byla odebrána možnost podporu jednoduše instalovat přes rozhraní Foris.

Router Turris jsme si již několikrát představili jako zařízení, které může zastat spousty úkolů, a mnohdy může nahradit některá jiná zařízení. Zřejmou výhodou je, že router je jedno z mála zařízení, která jsou zapnuta nepřetržitě. Proč ho tedy nevyužít jako náhradu za další zařízení. V dokumentaci lze nalézt například návod na to, jak zprovoznit router v roli domácího NASu, nebo jednoduchého zabezpečovacího systému pomocí připojené USB webkamery.

Tento návod představí router Turris jako jednoduchý domácí přehrávač internetových rádií nebo mp3 souborů. Zajímavou výhodou je, že přehrávač je možné ovládat pohodlně aplikací z mobilního telefonu nebo tabletu.

Zvuková karta

Aby bylo možné router provozovat tímto způsobem, je nutné k routeru pořídit USB zvukovou kartu. Testovali jsme dvě karty pořízené v České republice, ale povedlo se úspěšně otestovat i jednu starší a velmi levnou alternativu ze známého Čínského obchodu.

Instalace

Veškeré potřebné balíčky je možné nainstalovat přes tzv. user list „Zvuková karta“ ve webovém rozhraní Foris. Konkrétně jsou potřeba tyto balíčky:

 • kmod-usb-audio, kmod-sound-core (podpora pro zvuk v kernelu)
 • mpd-mini (serverová část přehrávače)
 • mpc (klient pro obsluhu přehrávače)

Nyní je možné připojit zvukovou kartu do USB portu.

Zprovoznění karty

Nejprve se připojte přes SSH k routeru. Pro otestování správné detekce zvukové karty zadejte příkaz mpd –no-daemon. Na výstupu uvidíte několik údajů, ale je důležité aby příkaz vypsal hlášku output: Successfully detected a oss audio device. Běh programu ukončete stisknutím CRTL+C.

Nyní pomocí dvojice příkazů povolte mpd jako službu spouštěnou po startu a spusťte jej:

/etc/init.d/mpd enable
/etc/init.d/mpd start

V dalším kroku otestujeme přehrávání, například na stanici radiožurnál.

Přidat zdroj k přehrávání:

mpc add http://icecast7.play.cz:8000/cro1-128.mp3

A spustit přehrávání:

mpc play 1

Nyní by měl z připojených sluchátek či reproduktorů hráz zvuk. Buďte opatrní – z počátku je zvuk velmi hlasitý.

Ovládání hlasitosti lze provést příkazem:

 mpc volume 0-100

Číslo od nuly do sta udává požadovanou úroveň hlasitosti. (Je možné, že ovládání hlasitosti nebude fungovat. V tom případě se podívejte do sekce Možné problémy.)

Zastavte přehrávání:

mpc stop

A přistoupíme k další konfiguraci.

Konfigurace

Konfigurační soubor se nachází v /etc/mpd.conf.

Jako první je důležité změnit tyto položky:

 • music_directory – adresář, kde se budou hledat audio soubory pro přehrávání
 • playlist_directory – uložení playlistů vytvořených mpd
 • db_file – databáze mpd

Všechny tyto cesty změňte na nějaká umístěním na připojeném úložišti (jak připojit disk, naleznete v návodu na zprovoznění domácího NASu). Není žádoucí, aby jakákoliv z těchto složek zůstala na své výchozí hodnotě. Pak by se data ukládala na interní flash paměť routeru, které byste tímto značně snížili životnost. Také nezapoměňte, že editované položky je nutné i odkomentovat (odstranit symbol # na začátku řádku).

Dalším dobrým tipem je nastavení položky bind_to_address, aby se nedal démon obsluhovat odkudkoliv. Pro výchozí nastavení routeru Turris (tedy s lokální adresou routeru 192.168.1.1) je vhodné použít následující nastavení:

bind_to_address     "192.168.1.1"                     
bind_to_address     "127.0.0.1"

Pak bude router dostupný jak pro obsluhování příkazem mpc, tak pro zmíněnou mobilní aplikaci.

Za zmínku jistě stojí možnost nastavení hesla, která odpovídá formátu heslo@oprávnění_daná_heslem. Ve výchozím stavu je použití hesla vypnuté a mobilní aplikace dovede pracovat i bez něj. V dobře zabezpečené síti a nastavenou proměnnou bind_to_address by nemuselo být nezbytné heslo používat. Ponecháme na zvážení uživatele, zda je pro něj přípustné, aby mohl s přehráváním manipulovat libovolný klient v síti.

Aby se změny projevily, je nutné službu restartovat:

/etc/init.d/mpd restart

Mobilní aplikace

Z aplikací pro OS Android jsme testovali dvě: MPDroid a Droid MPD Client. Obě dvě jsou dostupné na Google Play. Pokud jste neměnili port a nenastavili žádné heslo, stačí po instalaci některé z aplikací nastavit IP adresu LAN rozhraní vašeho routeru. Klient se připojí můžete začít ovládat přehrávání pomocí mobilní aplikace. Obě aplikace jsou jednoduché, intuitivní a lze s nimi ovládat hlasitost, vytvářet playlisty, spouštět a přehrávat streamy a a spouštět MP3 soubory z připojeného disku.

Na adrese http://mpd.wikia.com/wiki/Clients lze nalézt klienty i pro další OS a mobilní platformy.

Seznam dostupných internetových rádií, naleznete například na adrese http://www.listenlive.eu/.

Možné problémy

Můžete narazit na problém s ovládáním hlasitosti, které pak nereaguje na příkaz mpc volume v příkazové řádce, ani na ovládání pomocí mobilní aplikace. Tento problém lze vyřešit přidáním následující řádky do konfiguračního souboru:

mixer_type "software"

S tímto nastavením ovládání hlasitosti začne fungovat, byť s prodlevou několika málo sekund.

Další problém se týkal chvilkového „zakoktání“ při spuštění přehrávání. S tímto pomůže zvětšení bufferu a nastavení jeho procentuálnímu zaplnění, po kterém se teprve přehrávání spustí (položky audio_buffer_size a buffer_before_play). Vhodná konfigurace se může lišit případ od případu, ale při našem testování pomohlo nastavení těchto hodnot:

audio_buffer_size        "3096" 
buffer_before_play       "80%"