Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Statické přidělování adres

Statické přidělovaní adres DHCP serverem je vhodné v případě, kdy potřebujete, aby připojená zařízení do vaší sítě získávala stále stejnou IP adresu.

Přihlaste se do rozhraní pro pokročilé nastavení LuCI a v horní nabídce vyberte Síť / DHCP a DNS.

Ve spodní části zobrazené stránky vidíte výpis právě připojených zařízení, které dostaly adresu z DHCP serveru a tlačítko Přidat, na které klikněte.

Do zobrazeného řádku vyplňte:

  • Jméno hostitele – jakékoli jméno, kterým chcete připojené zařízení identifikovat.
  • MAC-Adresa – Hardwarová unikátní adresa přidělená zařízení výrobcem. V roletce je na výběr z MAC adres nedávno připojených zařízení, případně zvolením – vlastní – je možné políčko volně editovat.
  • IPv4-Adresa – IP adresa kterou chcete vybranému zařízení (identifikovaným MAC adresou) trvale přiřadit. V roletce je na výběr z nedávno použitých IP adres, případně zvolením – vlastní – je možné políčko volně editovat.

Chcete-li přidat další zařízení, pokračujte stisknutím tlačítka Přidat. V opačném případě aplikujete nastavené volby stiskem tlačítka Uložit & použít.

Změny IP adres se neprojeví hned. Pokud má počítač přidělenou IP adresu, tak vyčkává dokud nevyprší její platnost a až poté se ptá na novou. Pokud potřebujete, aby se změna adresy projevila okamžitě, a neumíte to udělat ve vašem operačním systému, tak odpojte požadované zařízení od sítě a během chvilky ho znovu připojte.