Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Tato dokumentace je jen pro Turris OS 3.x, který se už nenachází na nově prodávaných routerech. Novou dokumentaci najdete na https://docs.turris.cz/.

Turris Software

Turris OS je založen linuxové distribuci OpenWRT, která je primárně určena pro routery. Projekt Turris do tohoto operačního systému přidává další software a rozšiřuje tak jeho výchozí funkcionalitu.

V tomto článku popisujeme jaký software je v Turris OS nad rámec OpenWRT. Nejedná se o úplný seznam přidaných balíčků, ale o výčet větších projektů, kterými Turris OS tvoří nadstavbu nad OpenWRT. Najdete zde popis přidaného softwaru, jeho funkce na routerech Turris, odkazy na zdrojové kódy a historii vydání, částečně včetně seznamu změn.

Software vyvíjený pro Turris OS

Tento software je vyvíjen přímo vývojáři projektu Turris a není součástí OpenWRT.

Foris

Foris je webové rozhraní vyvinuté speciálně pro routery Turris. Jeho účelem je nabídnout jednoduché nastavení routeru i bez pokročilých znalostí OpenWRT a Turris OS.

  • Pokud ve Forisu naleznete nějakou chybu, oznamte nám ji prosím na GitLabu.
  • Jednotlivé funkce Forise navíc uživatelé mohou sami vytvářet. Za tímto účelem jsme pro vás připravili tutoriál pro tvorbu pluginů.

Updater-ng

Jedním z cílů projektu Turris je zvýšit bezpečnost routerů a to právě pomocí pravidelných aktualizací firmwaru. O automatizaci aktualizací se stará software zvaný Updater, od verze Turris OS 3.7 se jedná o novou generaci – Updater-ng.

PaKon

PaKon je přídavný software pro monitorování aktivit všech zařízení v lokální síti. Zaznamenává a poskytuje statistiky o přístupech zařízení z interní do vnější sítě.

Ucollect

Ucollect je daemon, který zajišťuje sběr a odesílání záznamů o síťovém provozu. Je nutné ho dodatečně instalovat a jeho provoz povolit. Více o Ucollectu se můžete dočíst ve článku věnovanému sběru dat.

Nikola

Nikola je nástroj, který analyzuje logy z firewallu. Zaznamenává a odesílá záznamy o paketech zachycených na firewallu.

Schnapps

Routery Turris používají souborový systém BTRFS, který umožňuje zaznamenávat stav všech souborů v daný moment naráz (takzvané snapshoty). Díky tomu mohou být všechny soubory navráceny do stavu ve kterém byly v době vytvoření snapshotu. To umožňuje například jednoduchý návrat k funkční konfiguraci nebo dočasnému návratu ke starší verzi systému. Schnapps je nástroj, který tento postup zjednodušuje.

Rainbow

Routery Turris disponují sadou LED diod, které jsou ovladatelné pomocí nástroje Rainbow.

* Zdrojové kódy pro Turris 1.x: https://gitlab.labs.nic.cz/turris/rainbow/tree/master

Významný software nevyvíjený v rámci projektu Turris

V této sekci popisujeme software, který není vyvíjen výhradně vývojáři projektu Turris a jeho využití překračuje rozsah projektu, z různých důvodů je však přesto jeho významnou částí.

Knot resolver

Knot resolver je výchozím DNS resolverem na Turris Omnia. Jedná se o cachující, forwardující resolver s DNSSEC.

Syslog-ng

Syslog-ng je nástroj pro správu systémových logů.

LXC

Sada nástrojů pro správu a vytváření Linuxových kontejnerů.

Uživatelskou dokumentaci pro Turris OS naleznete v článku věnovanému LXC konktejnerům a další oficiálně netestované návody i v komunitní dokumentaci.

HaaS

Haas je služba poskytující SSH honeypot. Jedná se o zcela veřejnou službu nijak nevázanou na Turris routery. Můžou ji tam používat i uživatelé s jinými zařízeními než je router Turris.

Netmetr

Netmetr je nástroj pro aktivní měření rychlosti připojení.

Zastaralý a postupně nahrazovaný software

Tento software i přesto, že se v routeru i nadále může nacházet je již považovaný za zastaralý a buď je postupně nahrazován nebo bude odebrán bez náhrady. Tento software již není vyvíjen a nahlášeným chybám se tak věnuje výrazně nižší pozornost a je možné, že již chyby nebudou opraveny.

Majordomo

Grafy a záznamy o provozu na routeru. Majordomo je v současné době nahrazováno službou PaKon.

Nuci

Daemon pro přístup k UCI konfiguraci přes síť pomocí Netconf protokolu.