Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


WiFi Upgrade Pack

Balíček pro rozšíření WiFi byl sestaven především za účelem poskytnutí uživatelům Turris 1.x možnost jednoduše využít podporu nejnovějších technologií, který lze zakoupit u našeho distributora Discomp.cz. Následující článek popisuje obsah balíčku a návod na jeho sestavení.

Obsah balíčku

 • 3x diplexer
 • 1x WiFi karta (WLE900VX 802.11ac / abgn 3×3 MIMO Atheros QCA9880 Wireless Mini PCIe 2.4/5 Ghz Dual Band)
 • 3x fixtura
 • 2x pigtail 65 mm
 • 1x pigtail 135 mm
 • 2x pigtail 165 mm
 • 1x pigtail cca 210 mm

set.jpg

Fyzické sestavení

1. Odmontujte horní kryt odšroubováním čtyř šroubů po stranách routeru.

2. Odšroubujte všechny 3 antény.

3. Odpojte 3 drátky (pigtaily) vedoucí od původní Wi-Fi karty k anténám. Je nutné uvolnit zlatý konektor procházející krytem routeru. Z vnější strany krytu uvolněte matky, které ho drží. Po tomto kroku by vám po anténách routeru měly zbýt pouze otvory v krytu.

router_anteny.jpg

4. Poté přichází na řadu odšroubování desky, aby bylo možné posunout distanční sloupky pro druhou kartu. Váš routeru už má jednu instalovanou, podívejte se jakým způsobem je do routeru vložena a podívejte se na obrázek níže, kde je vyznačena pozice druhé karty.

Správný způsob instalace Wi-Fi karty s distančními sloupky na původních místech:

router_wifi.jpg

5. Sejměte i čelo routeru (dva šrouby po stranách a jeden zespodu) a odšroubujte 8 šroubků, kterými je deska připevněna ke kovovému krytu a dva šroubky na distančních sloupcích spolu s distančními sloupky samotnými. Nezapomeňte na šroubek, který je pod operační pamětí a než ho začnete šroubovat, kartu raději opatrně vyjměte.

Deska routeru bez operační paměti:

Desku vyjměte z kovového krytu a posuňte distanční sloupky o jeden otvor směrem od hrany desky.

Pozice distančních sloupků po přesunu na správné místo:

router_sloupky.jpg

6. Šroubovákem nebo jiným vhodným nástrojem protáhněte díry v krytu po anténách, aby byly kruhové a bylo možné do nich nasadit diplexery. Mělo by to jít snadno - kryt je hliníkový.

7. Desku opět vraťte na původní místo a připevněte šroubky. Vraťte i operační paměť.

8. V dalším kroku do otvorů po anténách nainstalujte diplexery. Diplexery jsou velmi křehké, manipulujte s nimi tedy opatrně. Držte je jen za pevnou zlatou kovovou část, nikdy ne za křehkou zelenou. Pro návod jak manipulovat s diplexery se můžete podívat také na toto video

 • Z konektoru diplexeru odšroubujte matku a kolečko se zoubky.
 • Na konektor diplexeru navlečte fixturu. Fixtura má v sobě zářezy, které odpovídají tvaru diplexeru a měly by do sebe zapadat.
 • Konektor diplexeru protáhněte dírou v krytu po anténách. Většina diplexeru by měla být uvnitř routeru, otvorem ven by měl vyčnívat jen konektor. Diplexer má horní stranu (ta se dvěma malými kruhovými konektory na desce) a spodní. Do otvoru po anténách ho vložte tak, aby horní strana byla otočená směrem nahoru a spodní směrem dolu.
 • Na konektor vyčnívající ven z routeru navlečte kolečko se zoubky a matku, které jste z diplexeru dříve svlékli. Pomocí matky dotáhněte diplexer v díře tak, aby tam sám držel. V tomto kroku obzvláště dbejte na křehkost diplexeru. Nedovolte mu se při šroubování v díře protáčet.
 • Upevněte takto všechny 3 diplexery.

9. Nyní nainstalujte novou Wi-Fi kartu. Novou Wi-Fi kartu vložte koncem se zlatými kontakty do černého mPCIe slotu na desce routeru. Zadní konec karty se dvěma otvory může být při vkládání lehce nahoře, kartu jde pak lépe vložit. Až když karta ve slotu sedí, lze zadní konec přiklonit k desce a přišroubovat šroubky. Mezi instalovanou kartou a základní deskou routeru bude mezera o velikosti distančních sloupů, do kterých se šroubovaly šroubky držící kartu.

10. Diplexer má dva malé kulaté konektory a je třeba dbát na to, aby zapojení drátků ke konektorům bylo správné. Levý konektor je určen pro vstup z 2.4 GHz karty, pravý pro vstup z 5 GHz karty.

 Diplexer

Původní kartu v routeru používejte v 2.4 GHz pásmu. Karta má tři malé kulaté konektory. Z každého veďte jeden pigtail k jednomu z diplexerů. Pigtaily zapojte do diplexeru do levého konektoru. Nově instalovanou kartu používejte v 5 GHz pásmu. Karta má tři malé kulaté konektory. Z každého veďte jeden pigtail k jednomu z diplexerů. Pigtaily zapojte do pravého konektoru diplexeru. Pro každý spoj zvolte vhodně dlouhý pigtail.

Po zapojení pigtailů by váš otevřený router měl vypadat přibližně takto:

 konečný stav

11. Přišroubujte antény na konektory ze zadní strany routeru. Dejte si při tom pozor, abyste konektory omylem nepovolili.

12. Čtyřmi šroubky zašroubujte zpět horní kryt routeru.

Konfigurace

Pokud se v administračním rozhraní zobrazí volba pásma, zvolte pro každou z Wi-Fi karet takové pásmo, které odpovídá montáži karet.

Doporučujeme také smazat na routeru soubor /etc/config/wireless, aby se změna promítla do uživatelského rozhraní Foris. Router následně restartujte.