Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Alias je latinské slovo znamenající „jinak zvaný“. V UNIX systémech existují aliasy, které dokáží urychlit a zjednodušit práci, hlavně při dlouhých a složitých příkazech. Zvolenému příkazu z příkazové řádky přiřadí uživatelskou zkratku. Zadej alias v konzoli a hned uvidíš co je už nastaveno.

V jiných UNIX systémech se pro nastavení využívá soubor .bashrc, v Turrisu a obecně v OpenWrt se používá /etc/profile kdy na konec souboru stačí dopsat např.:

alias mc='mc -a -b'
alias ll='ls -l'
alias cd1='cd /mnt/nas/XBMC/Movies'

Můžeš použít jednoduché i dvojité uvozovky. Alias můžeš zadat jednorázově do příkazového řádku, ale zadání vydrží pouze do ukončení konzole, pak ho musíš zadat znovu.