Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Instrukce pro autory

Při psaní článků dodržuj tyto pravidla:

 • Na wiki piš v rozkazovacím způsobu v druhé osobě jednotného čísla. Tedy „potřebuješ, udělej, vyplň“.
 • Všechny články zakládej v namespace public
 • I pro české články používej anglické názvy článků a na ně česky odkazuj, tedy:
   [[instructions|Instrukce pro autory]] 
 • Zkratky a názvy služeb prosím piš s velkými písmeny (případně s přihlédnutím k odchylkám), příkazy apod. v režimu monospace. Tedy „webové rozhraní LuCI“, „služba SSH“, „přístup přes SSH“, ale „použij příkaz ssh“.
 • Názvy stránek a záložek v používaných rozhraních a nástrojích piš kurzívou. Tedy nikoliv záložka „Síť“, správně je: záložka Síť. Pro tlačítka a názvy formulářů používej monospace.
 • Informativní, warning a podobné boxy dělej hranaté. Po vložení přes tlačítko Zásuvný modul wrap smaž slovo round z definice.
 • Nahrávání screenshotů: Všechny soubory se nahrávají přes media manager. Vlevo ve stromu se proklikej do namespace :public. Pro vytvoření prodružného namespace napiš jeho jméno před název souboru. Pokud chceš nahrát soubor screen1.png do :public:ssh:screen1.png (v případě, že ssh ještě neexistuje) proklikej se ve stromu do :public a při uploadu souboru uprav jeho jméno na ssh:screen1.png. Pokud máš obrázek s různým popisem v cs a en, pojmenuj je screen1_cs.png a screen1_en.png. Pokud mám shodný obrázek pro oba jazyky, odkazuj na jeden soubor z obou jazykových variací.
 • Pro vkládání ukázek souborů používej Downloadable code blocks
 • Pokud víš, že Tebou popsaný postup nefunguje na jiné verzi routeru Turris, označ jej hned pod nadpisem článku

Funguje pouze na Turris Omnia

nebo

Funguje pouze na Turris 1.x

Další užitečné informace: