Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Instalace jDownloader 2 v LXC kontejneru

Pouze pro router Turris Omnia, protože jDownloader velmi zatěžuje procesor a je možné místo něj lze použít pyLoad

Požadavky:

 • mít připojený pevný disk minimálně p velikosti 250GB
 • znát údaje pro přihlášení do LuCI pro přihlášení na SSH
 • mít nainstalovaný Debian v LXC kontejner na routeru Turris Omnia, který není nainstalovaný do interního úložiště routeru (eMMC).

Úvod

Co to vlastně jDownloader je a k čemu slouží.

jDownloader je nástroj pro stahování souborů z mnoha protokolů. Je vyvíjen v Javě, co zaručuje, že je multiplatformní. Dokáže stahovat více souborů včetně videí z Youtube. najednou a z různých připojení. Dokáže také rozeznat sám od sebe Captcha, pokud se mu to nepodaří vyzve Vás k vyplnění. Dokáže automaticky rozbalit archívy ve formátu .zip,rar, apod. Můžete v něm nastavit omezení rychlosti pro stahování a nahrávání a je také možné nastavit, kdy chcete, aby stahoval soubory, aby Vás to neomezovalo. Pokud se Vám nelíbí základní skin, tak existuje řada skinů a dokonce můžete nastavit, aby se po dokončení stahování vypnul počítač, ale ani jedno nebudeme potřebovat, protože jDownloader budeme provozovat bez grafického rozhraní tzn. headless

V návodu si ukážeme jak nainstalovat jDownloader 2 v Debian LXC kontejneru na routeru Turris Omnia.

Instalace

Vytvořte složku jdownloader ve složce /home.

cd /home
mkdir jdownloader

Přejděte do složky, kterou jste právě vytvořili

cd jdownloader

V PuTTY byste měli vidět následující výstup:

root@debian1:/home/jdownloader#

to znamená, že v dané složce jdownloader již jsme a můžeme stáhnout instalátor jDownloaderu.

wget http://installer.jdownloader.org/JDownloader.jar

Po stažení ho spustíme v režimu headless, protože Turris nemá grafické rozhraní.

java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar

jDownloader si zkontroluje, jestli je aktuální a pokud není, tak začne stahovat aktualizace a po té si je nainstaluje. Tento proces může trvat delší dobu přibližně 20min.

Mezitím si vytvořte účet na stránce MyJdownloader.

Po nainstalování všech aktualizací se jDownloader sám restartuje a poběží na pozadí:

 Self Update successful
|---------------------------Headless Information-------------------------------
|    Restart Required
|    JDownloader Updated and restarted itself.
|    The process restarted itself and runs now in the background: 288@localhost
|    If you do not want JD to restart itself, use the -norestart switch.
|------------------------------------------------------------------------------

Je nutné jDownloader ukončit, co lze provést například přes utilitu htop (správce úloh na Linuxu) a znovu spustit jDownloader pomocí následujícího příkazu

java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar

Tento proces opět trvá přibližně +- 20min a jakmile dokončí ověření stažení aktualizací, tak to vypíše:

|---------------------------Headless Information-------------------------------
|    MyJDownloader Setup
|    Your 'My JDownloader' logins are not correct.
|    Please check username/email and password!
|    Enter y -> Enter Logins
|    Enter n -> Exit JDownloader

Nyní zadejte údaje ze stránky, kde jsme se registrovali a pro zadání údajů je nutné zmáčknout klávesu Ya zprávu instalaci předáme pomocí klávesy ENTER

Nyní to po nás bude chtít email pod kterým jsme se registrovali a stiskni enter. Nyní budeš zadávat heslo, ale heslo se na Linuxu neukazuje a potom zmáčkni opět klávesu enter

Po úspěšném zadání můžeme vidět na stránce https://my.jdownloader.org po přihlášení jDownloader, který jsme si nainstalovali.

Automatické spuštění při startu kontejneru

Pro Linuxové systémy využívající systemd jako například Debian, ArchLinuxArm použí tento skript, pokud si změnil cestu, kde se nachází jdownloader (nikoliv konfigurační složka) tak je potřeba daný skript upravit.

wget https://gist.githubusercontent.com/BKPepe/ed8b9cde3675e48642dc55a8e81d5985/raw/dd753c0843c0d113951b639b3e91da1c10f16f85/jd.sh -O /etc/init.d/jdownloader
chmod +x /etc/init.d/jdownloader

Nejdříve musíme zadat příkaz:

systemctl daemon-reload

Nyní se podíváme, zda nám to běží pomocí scriptu

service jdownloader start

a zjistíme, zda se tam to spustilo pomocí příkazu:

service jdownloader status

Pokud se ti ukázal tento výstup:

root@debian:~# service jdownloader status
● jdownloader.service - LSB: JDownloader2 server daemon
  Loaded: loaded (/etc/init.d/jdownloader; generated; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2017-06-21 21:34:20 UTC; 3s ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 Process: 2177 ExecStart=/etc/init.d/jdownloader start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  CGroup: /system.slice/jdownloader.service
      └─2180 /usr/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar /root/jdownloader/JDownloader.jar

Jun 21 21:34:20 debian1 systemd[1]: Starting LSB: JDownloader2 server daemon...
Jun 21 21:34:20 debian1 jdownloader[2177]: Start JDownloader
Jun 21 21:34:20 debian1 systemd[1]: Started LSB: JDownloader2 server daemon.

a po té pouze:

sudo systemctl enable jdownloader.service

Nyní máte návod za sebou. Gratuluji!