Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Připojení a nastavení USB modemu: Alcatel Link Key IK40

Než se do toho pustíš, tak budeš potřebovat

 • LTE USB modem - Alcatel Link Key IK40
 • micro SIM kartu již vloženou do USB modemu
 • SSH klienta (Windows: PuTTY | Linux: terminal)

V návodu se dozvíš, jak nastavit primární připojení přes mobilní připojení nebo případně jako záložní připojení (failover) k současnému řešení tvého připojení.

Připoj USB modem do routeru Turris. Přihlaš se na SSH.

Zkontroluj pomocí příkazu lsusb, zda ID modemu se shoduje a pokud ano, tak můžeš v návodu pokračovat. :-)

root@turris:~# lsusb
Bus 001 Device 005: ID 1bbb:0195 T & A Mobile Phones

Instalace potřebných balíčků

Pomocí SSH nainstaluj balíčky pomocí příkazu opkg install, ale ještě předtím je potřeba, abys aktualizoval seznam dostupných balíčků pomocí příkazu opkg update

opkg update
opkg install kmod-usb-net-rndis usb-modeswitch

Přidání rozhraní bez LuCI

V administračním rozhraní LuCI prozatím není podporovaný protokol „RNDIS“, takže rozhraní přidej pomocí SSH.

USB modem, který používá RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification), tak vytváří svůj vlastní IP subnet za NATem.
Pokud tedy připojíš USB modem, který používá RNDIS, tak administrační rozhraní modemu je na adrese http://192.168.1.1.
Protože podle výchozího nastavení routeru Turris je administrační rozhraní Foris a LuCI na stejné adrese je tedy nutné změnit lokální IP adresu routeru.
Je možné použít administrační rozhraní routeru Foris záložka LAN nebo úpravením souboru /etc/config/network, kde ti ukáži, jak změnti IP adresu routeru na adresu 10.10.10.1.

Jak upravit soubor /etc/config/network ?

Existuje mnoho způsobů, jak upravit nebo přidat něco do souboru network, který se nachází v /etc/config

 • Pokud používáš operační systém Windows, tak můžeš použít WinSCP
 • Pomocí UCI
 • Pomocí textového editoru v shellu (to si zatím v návodu neukážeme)

Ovšem než se do toho pustíš je potřeba znát APN (Accesss Point Name), které ti prozradí tvůj mobilní operátor, případně APN najdeš na jeho webových stránkách.

Čeští operátoři Vodafone a O2 používají APN internet.

Pokud vlastníš SIM kartu od operátora T-mobile, tak je nutné změnit APN na internet.t-mobile.cz v souboru /etc/config/network případně v příkazech UCI.

Ručně (otvírání a zapisování do souborů)

Pokud máš spuštěný WinSCP, tak vyber přenosový protokol SFTP, do hostitele zadej lokální IP adresu a přihlasíš se stejnými údaji jako na SSH nebo do administrační rozhraní LuCI

Otevři si soubor network, který se nachází v /etc/config.

Jak jsem uvedl výše je nutné pozměnit lokální IP adresu routeru například na 10.10.10.1
V rozhraní lan změň hodnotu ipaddr na 10.10.10.1

Config rozhraní LAN by měl vypadat takto

config interface 'lan'
	option ifname 'eth0 eth1'
	option force_link '1'
	option type 'bridge'
	option proto 'static'
	option netmask '255.255.255.0'
	option ip6assign '60'
	option ipaddr '10.10.10.1'

Na konec souboru network přidej

config interface 'lte'
	option ifname 'usb0'
	option proto 'dhcp'
	option apn 'internet'

Ulož.

UCI

uci set network.lte=interface
uci set network.lte.ifname='usb0'
uci set network.lte.proto='dhcp'
uci set network.lte.apn='internet'
uci commit

Pokud má tvá SIM karta PIN kód, tak ho zadáš
v administračním rozhraní modemu http://192.168.1.1.

Přiřazení rozhraní LTE k firewallu

Ručně (editovaní souborů)

Nyní si otevři soubor firewall ve složce /etc/config a do config zone k network option připiš lte.

Tedy config zone by měl vypadat takto

config zone
	option name 'wan'
	option input 'REJECT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'REJECT'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
	option network 'lte wan wan6'

LuCI

Nyní se přihlaš do administračního rozhraní LuCI.
Z horní lišty klikni na SíťFirewall

Uprav druhou zonu (tedy wan) a zaškrtni LTE v Pokryté sítě

Nyní potvrď tlačítkem Uložit & použít

V seznamu rozhraní bys měl vidět rozhraní LTE a u rozhraní by mělo být vidět, jak se hýbou kilobajty u RX a TX. Lze také ověřit odpojením kabelu z WAN a načtením webové stránky.

Pokud je vše funkční, tak veškerý provoz mezi routerem a internetem by měl jít přes LTE rozhraní. To znamená, že připojení přes WAN rozhraní nebude fungovat.

Zdroj: https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/ethernetoverusb_rndis

Administrační rozhraní USB modemu

Lze najít na adrese http://192.168.1.1

Záložní připojení (failover)

Použij návod: https://www.turris.cz/doc/cs/howto/multiwan

Pro editování souborů v operačním systému Windows doporučuji použít: WinSCP a PSPad.

Pokud se ti ukáží po startu mwan3 tyto hlášky:

root@turris:~# mwan3 start
/usr/sbin/mwan3: local: line 3: not in a function
/sbin/hotplug-call: local: line 3: not in a function
/sbin/hotplug-call: local: line 25: not in a function
cat: can't open '/tmp/resolv.conf.auto.last.md5': No such file or directory
/sbin/hotplug-call: local: line 3: not in a function
/sbin/hotplug-call: local: line 25: not in a function
cat: can't open '/tmp/resolv.conf.auto.last.md5': No such file or directory

Tak se nic neděje. Pro jistotu ověř správné nastavení pomocí:

root@turris:~# mwan3 status

A hned na začátku by mělo být vidět, že rozhraní wan a lte je online včetně trackingu.

root@turris:~# mwan3 status
/usr/sbin/mwan3: local: line 3: not in a function
Interface status:
 interface wan is online and tracking is active
 interface lte is online and tracking is active

To znamená, že rozhraní wan a lte by měla fungovat a v případě výpadku WAN se připojení přepne na LTE. Pokud dojde k obnově připojení na WAN, tak se opět přepne na WAN.

Každopádně pro otestování připojení můžete použít některou z webových služeb (např. http://ip4.me ), které zobrazí veřejnou IP adresu. Po odpojení kabelu od rozhraní WAN by měl systém automaticky přesměrovat provoz přes USB modem, což se projeví změnou vypisované IP adresy.

microSD karta

Pokud máš vloženou microSD kartu do USB modemu, který je připojený do routeru Turris, tak je nutné ověřit, zda nám router detekuje microSD kartu v USB modemu.

To ověříme opět za pomoci SSH. Po přihlášení s údaji od LuCI napiš nebo zkopíruj příkaz blkid

blkid

Pokud máš Turris zmigrovaný na BTRFS a nemáš připojené další zařízení jako například externí pevný disk, tak bys měl v konzoli vidět podobný výstup jako je tento

root@turris:~# blkid
/dev/mtdblock3: TYPE="squashfs"
/dev/mmcblk0: PTUUID="3fee9afa" PTTYPE="dos"
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" UUID="3462-1AE5" TYPE="vfat" PARTUUID="3fee9afa-01"
/dev/mmcblk0p2: UUID="1acf499c-1067-4fe1-b1b7-af7dc884f7ae" UUID_SUB="fd211a80-da78-49fc-a7c2-f2ed2b840301" TYPE="btrfs" PARTUUID="3fee9afa-02"
/dev/sda1: UUID="ED37-A894" TYPE="exfat"

Vidíš, že microSD karta je detekována v /dev/sda1 a její typ je „exfat“, pokud budeš chtít kartu zformátovat na ext4, tak proveď příkaz:

mkfs.ext4 /dev/sda1

Za normálních okolností byste nyní použili LuCI a přes administrační rozhraní přidali nový přípojný bod, ale bohužel prozatím to nejde a snad to vývojáři, co nejdříve opraví.

Pokud budeš chtít microSD kartu mít v adresáři tsd, který se bude nacházet v /mnt/. Tak nejprve vytvoř složku tsd v /mnt pomocí

mkdir /mnt/tsd

a nyní připoj microSD kartu /dev/sda1 do /mnt/tsd

mount /dev/sda1 /mnt/tsd

Pomocí df -h ověříme, zda kartu máš připojenou do složky /mnt/tsd.

root@turris:~# df -h

Výsledek

Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p2     119.1G  136.5M  118.0G  0% /
tmpfs         1011.5M   1.7M  1009.8M  0% /tmp
tmpfs          512.0K   4.0K  508.0K  1% /dev
/dev/sda1        116.8G   60.0M  110.8G  0% /mnt/tsd

Pokud budeš chtít nastavit sdílení microSD karty v lokální siti, tak je to sepsáno v tomto návodu: Vložení SD karty a nastavení sdílení SD karty v lokální síti

Josef Schlehofer 2017/11/24 10:55