Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Instalace OpenWISP na server

Informace o tom, co k čemu slouží OpenWISP a co umí, najdete na příslušné stránce.

Následující postup platí pro Debian 9.

Co je potřeba mít připraveno před instalací:

 1. Linuxová distribuce Debian 9 na daném serveru
 2. Python na serveru
 3. Ansible (min. verze 2.5) na místním počítači
 4. Git na místním počítači

Postup při instalaci:

 1. Nainstalovat na místní počítač příslušnou roli z Ansible Galaxy: ansible-galaxy install openwisp.openwisp2
 2. Vytvořit pracovní adresář (např. openwisp2-ansible) a vstoupit do něj.
 3. Vytvořit soubor s inventářem a přidat do něj server (do skupiny openwisp2).
 4. Vytvořit následující playbook a spustit ho nástrojem ansible-playbook:
- hosts: openwisp2
 become: "{{ become | default('yes') }}"
 roles:
  - openwisp.openwisp2
 vars:
  openwisp2_default_from_email: "openwisp2@moje.domena"

Následně se lze přihlásit přes webový prohlížeč k nainstalovanému systému (na https://adresa.serveru/admin). Uživatelské jméno je admin, heslo admin. Heslo je potřeba změnit, lze vytvořit uživatele podle potřeby.

Po instalaci OpenWISP na server můžete instalovat klientskou část (agenta) na jednotlivé routery podle návodu.