Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


MOX A (jen CPU modul)

Tento článek je určen uživatelům, kteří mají router Turris MOX zapojený v konfiguraci pouze s jedním síťovým portem. To znamená, že nemají zapojený žádný SFP modul (D) ani žádný ethernet modul (C nebo E). Mají zapojen pouze CPU modul (A) a k němu mohou (ale nemusí) mít připojeny další moduly B, F nebo G.

Proč je této konfiguraci věnována speciální stránka? Zařízení v této konfiguraci má pouze jediný síťový port a je třeba rozhodnout, zda-li bude nakonfigurován jako WAN nebo LAN port a jak bude nastaveno připojení do Internetu.

Pro hladký průběh prvního nastavení doporučujeme, aby byl síťový port nejprve konfigurován jako LAN port. V této konfiguraci není doporučeno připojovat modul A přímo do Internetu. Je třeba jej nejprve bezpečně nakonfigurovat - buď v prostředí lokální sítě nebo přímo z připojeného počítače. Pak je možno změnit tato nastavení a používat modul A bez jakýchkoliv omezení.

Zapojení kabelů

Není doporučeno připojovat modul A přímo do Internetu.

Lepší je připojit modul A přímo do počítače. V tomto zapojení nebude modul A během prvního nastavení připojen do Internetu a nebude moci stahovat žádné updaty. Některé kroky v průvodci nastavením (jako je např. ověření stavu připojení k Internetu) mohou kvůli tomu skončit chybou, ale to v tomto případě nevadí.

Jesltiže máš fungující lokální síť s DHCP za firewallem a můžeš určit IP adresu nově připojených zařízení, je pro prvotní konfiguraci modulu A doporučeno níže uvedené zapojení. V této konfiguraci bude modul A schopen komunikace jak s počítačem, tak i připojit se do Internetu.

Postup instalace

1. Vypni router a odpoj napájení.

2. Zapoj požadované moduly (A, B, F, G) ve správném pořadí. V případě nejasností si ověř možnou kombinaci modulů a správné pořadí jejich zapojení v našem MOX konfigurátoru. Pokud chceš používat Wi-Fi upgrade, zapoj jej do správného modulu.

Pozor: Zapojování a odpojování jednotlivých modulů prováděj pouze na vypnutém zařízení s odpojeným napájením. Žádná změna hardwarové konfigurace modulů nesmí být prováděna na routeru, který je v provozu.

3. Připoj modul A k počítači buď přímo pomocí ethernetového kabelu a nebo nepřímo pomocí lokální sítě (modul A a PC musí být ve stejné síti).

4. Vlož microSD kartu s TurrisOS image do microSD slotu umístěném na desce modulu A. Postup přípravy microSD karty je popsán zde.

Poznámka: Pokud sis vybral doporučené zapojení modulu A s počítačem, ve kterém má modul A možnost připojení k Internetu, mělo by fungovat i automatické stažení TurrisOS image z Internetu tak, jak je popsáno v článku věnovaném přípravě microSD karty. Pokud je modul A připojen přímo do počítače, není žádná možnost připojení k Internetu a stažení TurrisOS image. V této konfiguraci musíš stáhnout TurrisOS image a nahrát ji na microSD kartu ručně.

5. Zapoj napájecí kabel do modulu A.

Pozor: Použij originální napájecí kabel 12 V, 2.5 A.

6. Pokud máš připojen modul A k počítači napřímo, adresa v dalším kroku bude http://192.168.1.1. Další část tohoto kroku můžeš vynechat.

Pokud máš připojen modul A v lokální síti, potřebuješ zjistit, jakou IP adresu má modul A přidělenu. To zjistíš na DHCP serveru, který se většinou nachází na routeru lokální sítě. Případně ověř v příslušné dokumentaci, je-li to potřeba.

7. V oblíbeném prohlížeči na svém počítači zadej adresu, zjištěnou v předchozím kroku. Měl by ses dostat do průvodce nastavením, jehož pokyny následuj.

8. Pokud chceš změnit konfiguraci síťového portu modulu A z LAN na WAN, můžeš to udělat v administračním rozhraní po skončení průvodce nastavením.