Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Tato dokumentace je jen pro Turris OS 3.x, který se už nenachází na nově prodávaných routerech. Novou dokumentaci najdete na https://docs.turris.cz/.

Řešení problémů

Router umožňuje velmi flexibilní konfiguraci, ať již přes pokročilé rozhraní LuCI, nebo přes příkazovou řádku. Při neobvyklém nastavení routeru nemusí všechny zde zmíněné postupy fungovat tak, jak je zamýšleno.

Zde najdete několik tipů pro případ, že s routerem není něco v pořádku. Pokud máte jiný problém, neváhejte požádat o radu na fóru.

Protože však je každá situace mírně odlišná, je třeba při použití návodů zde i kdekoliv jinde uvažovat, jestli každý konkrétní krok dává smysl.

Obecné postupy

V závislosti na povaze problému se mohou hodit některé z těchto postupů.

Základní kontrola

V případě, že router vůbec nefunguje, případně se vám nedaří přistoupit na internet, zkontrolujte, že:

  • Všechny kabely jsou připojeny, jak mají.
  • Odpovídající kontrolky svítí či blikají bílou barvou.
  • V případě, že žádné kontrolky nesvítí, zkontrolujte stisknutím černého tlačítka na zadní straně, že není jen ztlumený jas.

Pokud nesvítí žádná kontrolka, znamená to že router neběží. Pravděpodobně je problém s napájením.

Pokud nesvítí kontrolka WAN, zkontrolujte, že modem či jiné zařízení od poskytovatele je zapnuté a propojené kabelem s routerem. Pokud ano, zkuste vyměnit propojující kabel.

Pokud nesvítí kontrolka LAN zapojená do počítače, zkontrolujte, že počítač je připojený a zapnutý.

V případě, že nesvítí kontrolka WiFi, zkontrolujte v nastavení, že je WiFi zapnutá.

Restart zařízení

V případě, že router přestane reagovat, zkuste jej restartovat stisknutím červeného tlačítka na zadní straně. Tlačítko je zapuštěné záměrně, aby nedocházelo k náhodnému stisknutí. K jeho stisknutí použijte například tužku.

Druhý způsob, jak zařízení restartovat, je v konfiguračním rozhraní v záložce Údržba.

Vyčkejte na dokončení restartu. Úspěšný start je signalizován krátkým rozsvícením všech kontrolek, napřed modrou a poté zelenou barvou.

Obnovení konfigurace ze zálohy

Pokud jste si uložili zálohu konfigurace (v konfiguračním rozhraní v záložce Údržba) a povedlo se vám změnou nastavení rozbít nějakou funkci, můžete zálohu obnovit na stejném místě.

Obnovení továrního nastavení

Návod uvedený níže je platný pro Turris 1.0 & 1.1. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení na routeru Turris Omnia, řiďte se tímto postupem.

Toto vymaže veškerá nastavení a data uložená na routeru.

Router umožňuje obnovit do továrního nastavení, pro případ poškození software, vytvoření nefunkčního nastavení či zapomenutého hesla.

Pro obnovení nastavení podržte červené tlačítko na zadní straně po dobu alespoň 6 vteřin (dokud LED napájení nezačne trvale svítit). Průběh obnovování je signalizován kontrolkami. Zelená barva značí chvíli, kdy je možné obnovení ještě zrušit odpojením napájení. Poté, co se rozsvítí kontrolky červeně, obnovu nepřerušujte ‒ pokud router odpojíte v této době, software je v nekonzistentním stavu a je třeba začít s obnovou od začátku.

Přestože průvodce vyzývá v posledním kroku k registraci routeru i po jeho obnovení do továrního nastavení, není třeba jej registrovat, pokud jste to již provedli dříve.

Po úspěšné obnově se router restartuje a start opět signalizuje rozsvícením kontrolek modře a posléze zeleně.

Po obnově nastavení je třeba znovu provést konfiguraci. Připojte počítač do jednoho z LAN portů a prohlížečem přistupte na adresu http://192.168.1.1.

Pokud máte zálohu nastavení, můžete po nastavení hesla přeskočit průvodce a konfiguraci nahrát

Sériová linka

Tento návod je platný pouze pro Turris 1.0 & 1.1.

Tento postup je jen pro velmi zkušené uživatele.

Router má sériovou linku, přes kterou jej lze jak ovládat, tak sledovat hlášení o závažných chybách. Taktéž zobrazuje průběh startu systému.

Pro přístup k lince je třeba odšroubovat přední kryt. Vyšroubujte 5 šroubů okolo předního krytu (2 z každého boku a 1 zespodu) a přední kryt vyjměte. Na levé straně vedle baterie se nachází microUSB konektor. Propojte jej s počítačem pomocí obvyklého USB kabelu.

Pro komunikaci po sériové lince se obvykle používá příkaz minicom. V případě linuxu (potřebujete rootovská práva) by se pouštěl takto (za předpokladu, že je to jediná sériová linka připojená k počítači):

minicom -D /dev/ttyUSB0

Výhodou sériové linky je, že je dostupná i bez funkčního nastavení sítě a již v době startu.

Konkrétní situace

Toto jsou jen některé obvyklé situace, které mohou nastat. Můžete je použít, pokud se v podobné ocitnete.

Zapomenuté heslo

Pokud zapomenete heslo do uživatelského rozhraní, můžete router resetovat do továrního nastavení. Při vstupu do rozhraní si nastavte heslo nové.

Obnova nastavení ze zálohy neobnovuje heslo, můžete ji tedy použít bez obav, že se obnoví i zapomenuté heslo.

Druhou možností je připojit sériovou linku a vymazat staré heslo.

uci delete foris.auth
uci commit

Poté je možné přihlásit se do administračního rozhraní s prázdným heslem. Nastavte si však hned nové, neboť by se s prázdným heslem mohl přihlásit kdokoliv. Tento krok smaže pouze heslo do základního administračního rozhraní, heslo pro pokročilou administraci je třeba znovu nastavit ve webovém rozhraní.

Nefunguje připojení k internetu

Nefunkční připojení k internetu může mít mnoho důvodů. Většina řešení tohoto problému je tedy analýza.

Napřed proveďte základní kontrolu. Pokud nic neodhalí, připojte se do uživatelského rozhraní routeru. Pokud se vám nedaří připojit ani tam, je problém mezi koncovým zařízením a routerem.

Taktéž si zkuste vzpomenout, jestli došlo v poslední době ke změně nastavení.

V záložce DNS proveďte test připojení. Vedlejším efektem testu může být, že připojení k internetu začne fungovat. Pokud router tvrdí, že je vše v pořádku, zkuste se ze zařízení připojit znovu.

Vaše připojení k internetu může fungovat i v případě, že nefunguje IPv6. IPv6 je novější verze protokolu pro přenos dat přes internet. V dnešní době je IPv4 stále ještě plně podporovaná, tedy k běžnému užívání internetu zcela stačí. IPv6 ještě na některých místech podporovaná není ‒ pokud test připojení ukazuje chyby, může to být tím, že váš poskytovatel IPv6 neposkytuje. Naopak, pokud nefunguje IPv4, užitečnost vašeho připojení bude dost omezená.

Pokud vám funguje konektivita, ale nefunguje DNS, zkuste změnit nastavení forwardování. Taktéž, překontrolujte aktuální čas (v LuCI, v sekci Systém → Synchronizace času).

Z bezpečnostních důvodů router ověřuje podpisy záznamů DNS pomocí DNSSEC. Každý takový podpis je platný jen po určitou dobu. Pokud se hodiny routeru liší od reality o příliš mnoho (řádově měsíce), podpisy jsou považované za neplatné a DNS nefunguje. To v důsledku může vyřadit z provozu, kromě jiného, i automatickou synchronizaci času.

Pokud nefunguje konektivita, ale brána je dostupná, jedná se o problém na straně poskytovatele internetu.

V případě, že není dostupná ani brána, jedná se buď o problém na straně poskytovatele, nebo mezi routerem a poskytovatelem. Zkontrolujte nastavení připojení (záložka WAN), nastavení modemu či jiného zařízení pro připojení k poskytovateli a jejich propojení kabelem. Zkuste obě zařízení restartovat. Pokud to nepomůže a jste si jistí nastavením připojení, kontaktujte poskytovatele.

V případě, že je dle testu vše v pořádku, problém se pravděpodobně nachází mezi routerem a zařízením.

Problém mezi zařízením a routerem

Pokud je zařízení připojeno, ať již kabelem, či přes WiFi, je pravděpodobně problém v nesouhlasícím nastavení v routeru a zařízení.

Doporučený postup je používat autokonfiguraci pomocí DHCP. Zkontrolujte, že je DHCP zapnuté jak v routeru (v záložce LAN), tak v zařízení. Odpojte a připojte zařízení.

Pokud používáte ruční nastavení, zajistěte, že router je nastaven jako výchozí brána i DNS server daného zařízení.

Nelze se připojit k WiFi

Pokud se vám nedaří připojit k WiFi, proveďte základní kontrolu, především zkontrolujte kontrolku WiFi a připojení antén.

Poté ověřte, že heslo v nastavení routeru je stejné jako heslo v zařízení. Případně použijte QR kód ke konfiguraci zařízení.

Další problém může být síla signálu. Zkuste přesunout zařízení blíže k routeru a zařiďte, aby signál nebyl stíněn (např. železobetonovou zdí).