Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:howto:accessing_turris_from_wan [2018/04/25 13:10]
jschlehofer
cs:howto:accessing_turris_from_wan [2019/05/27 15:28] (aktuální)
ljelinek [LuCI a Foris] +odkaz na návod
Řádek 43: Řádek 43:
 Je nutné se připravit na to, že při otevření stránky vás bude prohlížeč informovat o tom, že certifikát není v pořádku. Prvním problémem je to, že se prohlížeči nepodaří ověřit podpis certifikátu,​ protože není podepsán uznávanou certifikační autoritou, ale certifikační autoritou, která vznikne na routeru, a tu prohlížeč přirozeně nemůže znát. Druhým problém spočívá v přístupu k zařízení. Certifikáty se generují pro konkrétní doménové jméno, které buď neexistuje (používáte pouze IP adresu) nebo ho nemůže instalační skript znát. Je nutné se připravit na to, že při otevření stránky vás bude prohlížeč informovat o tom, že certifikát není v pořádku. Prvním problémem je to, že se prohlížeči nepodaří ověřit podpis certifikátu,​ protože není podepsán uznávanou certifikační autoritou, ale certifikační autoritou, která vznikne na routeru, a tu prohlížeč přirozeně nemůže znát. Druhým problém spočívá v přístupu k zařízení. Certifikáty se generují pro konkrétní doménové jméno, které buď neexistuje (používáte pouze IP adresu) nebo ho nemůže instalační skript znát.
  
-Naše řešení představuje jednoduchou pomůcku, kterou jsme připravili pro méně zkušené uživatele, aby měli možnost přistupovat šifrovaně k routeru. Vždy existuje možnost si zakoupit doménu, vytvořit příslušné DNS záznamy a nechat si vygenerovat certifikát od certifikační autority. Lepší řešení je pouze na znalostech a potřebách uživatele.+[[cs:​howto:​https|Naše řešení]] představuje jednoduchou pomůcku, kterou jsme připravili pro méně zkušené uživatele, aby měli možnost přistupovat šifrovaně k routeru. Vždy existuje možnost si zakoupit doménu, vytvořit příslušné DNS záznamy a nechat si vygenerovat certifikát od certifikační autority. Lepší řešení je pouze na znalostech a potřebách uživatele.
  
 ==== SSH ==== ==== SSH ====