Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:howto:collect [2018/01/24 10:52]
nkoranova
cs:howto:collect [2018/01/24 10:52]
nkoranova
Řádek 3: Řádek 3:
 **Sběr dat na routeru Turris Omnia je zcela dobrovolný** a musí být uživatelem povolen v uživatelském rozhranní Foris. Sběrem dat nám pomáháte zlepšovat obecnou bezpečnost a získáváte informace a statistiky o provozu na vašem routeru. O tom, jak sběr dat povolit, pojednává [[:​cs:​howto:​foris#​sber_dat | tento článek]]. Uživatelé zapojení do projektu Turris, se [[:​cs:​howto:​turris_versions | staršími verzemi routeru Turris]], souhlasí se sběrem dat v prvních třech letech účasti v projektu. Poté je router převeden do jejich vlastnictví a sběr dat se stává dobrovolným. ​ **Sběr dat na routeru Turris Omnia je zcela dobrovolný** a musí být uživatelem povolen v uživatelském rozhranní Foris. Sběrem dat nám pomáháte zlepšovat obecnou bezpečnost a získáváte informace a statistiky o provozu na vašem routeru. O tom, jak sběr dat povolit, pojednává [[:​cs:​howto:​foris#​sber_dat | tento článek]]. Uživatelé zapojení do projektu Turris, se [[:​cs:​howto:​turris_versions | staršími verzemi routeru Turris]], souhlasí se sběrem dat v prvních třech letech účasti v projektu. Poté je router převeden do jejich vlastnictví a sběr dat se stává dobrovolným. ​
  
-Další informace naleznete také v [[https://​www.turris.cz/​eula/​en/​omnia-data-collection|Podmíkách (EULA) ke sběru dat]] a [[https://​www.turris.cz/​eula/​en/​omnia-automatic-updates|Podmínkách (EULA) k automatickým aktualizacím]].+Další informace naleznete také v [[https://​www.turris.cz/​eula/​cs/​omnia-data-collection|Podmíkách (EULA) ke sběru dat]] a [[https://​www.turris.cz/​eula/​cs/​omnia-automatic-updates|Podmínkách (EULA) k automatickým aktualizacím]].
  
 {{cs:​howto:​foris_sber_dat.png?​600}} {{cs:​howto:​foris_sber_dat.png?​600}}