Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:howto:collect [2018/01/24 10:52]
nkoranova
cs:howto:collect [2018/03/05 11:04]
jschlehofer Logsend od verze TurrisOS 3.8 není na routerech 1.x přítomný
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== O sběru dat ====== ====== O sběru dat ======
  
-**Sběr dat na routeru Turris Omnia je zcela dobrovolný** a musí být uživatelem povolen v uživatelském ​rozhranní ​Foris. Sběrem dat nám pomáháte zlepšovat obecnou bezpečnost a získáváte informace a statistiky o provozu na vašem routeru. O tom, jak sběr dat povolit, pojednává [[:​cs:​howto:​foris#​sber_dat | tento článek]]. Uživatelé zapojení do projektu Turris, se [[:​cs:​howto:​turris_versions | staršími verzemi routeru Turris]], souhlasí se sběrem dat v prvních třech letech účasti v projektu. Poté je router převeden do jejich vlastnictví a sběr dat se stává dobrovolným. ​+**Sběr dat na routeru Turris Omnia je zcela dobrovolný** a musí být uživatelem povolen v uživatelském ​rozhraní ​Foris. Sběrem dat nám pomáháte zlepšovat obecnou bezpečnost a získáváte informace a statistiky o provozu na vašem routeru. O tom, jak sběr dat povolit, pojednává [[:​cs:​howto:​foris#​sber_dat | tento článek]]. Uživatelé zapojení do projektu Turris, se [[:​cs:​howto:​turris_versions | staršími verzemi routeru Turris]], souhlasí se sběrem dat v prvních třech letech účasti v projektu. Poté je router převeden do jejich vlastnictví a sběr dat se stává dobrovolným. ​
  
 Další informace naleznete také v [[https://​www.turris.cz/​eula/​cs/​omnia-data-collection|Podmíkách (EULA) ke sběru dat]] a [[https://​www.turris.cz/​eula/​cs/​omnia-automatic-updates|Podmínkách (EULA) k automatickým aktualizacím]]. Další informace naleznete také v [[https://​www.turris.cz/​eula/​cs/​omnia-data-collection|Podmíkách (EULA) ke sběru dat]] a [[https://​www.turris.cz/​eula/​cs/​omnia-automatic-updates|Podmínkách (EULA) k automatickým aktualizacím]].
Řádek 8: Řádek 8:
 ==== Jaká data sbíráme? ==== ==== Jaká data sbíráme? ====
  
-Na routeru běží několik programů, které sbírají data a odesílají je na server. Jsou to především [[:​cs:​howto:​collect#​Nikola|Nikola]], [[:​cs:​howto:​collect#​Logsend|Logsend]] (pouze u Turris 1.0 a 1.1.) a [[:​cs:​howto:​collect#​Ucollect|Ucollect]],​ který zahrnuje množství částí (pluginů) z nichž každá má jinou funkci.+Na routeru běží několik programů, které sbírají data a odesílají je na server. Jsou to především [[:​cs:​howto:​collect#​Nikola|Nikola]] a [[:​cs:​howto:​collect#​Ucollect|Ucollect]],​ který zahrnuje množství částí (pluginů) z nichž každá má jinou funkci.
  
  
Řádek 36: Řádek 36:
  
 Data jsou po 10 dnech agregovaná po skupinách routerů (tedy nelze určit, ze kterého konkrétně dané logy pocházejí) a v původní formě smazána. Data jsou po 10 dnech agregovaná po skupinách routerů (tedy nelze určit, ze kterého konkrétně dané logy pocházejí) a v původní formě smazána.
- 
-===== Logsend =====  
- 
-Tento program existuje pouze na routerech Turris 1.0 a 1.1. a zasílá logy z automatických aktualizací firmwaru routeru a ze softwaru pro sběr dat. Toto slouží k odhalování problémů s celkovým zdravím routeru. 
- 
-Data jsou po 10 dnech smazána. 
-