Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:howto:ipv6tunnel [2016/09/20 13:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:howto:ipv6tunnel [2018/05/10 12:02] (aktuální)
jschlehofer Změna, která souvisí s verzí Turris OS 3.10 nemazat wan6, ale přidat nové rozhraní
Řádek 32: Řádek 32:
  
   - Nainstalujte balíček ''​6in4'',​ například příkazem ''​opkg install 6in4''​   - Nainstalujte balíček ''​6in4'',​ například příkazem ''​opkg install 6in4''​
-  - Editujte soubor ''/​etc/​config/​network''​. ​Odstraňte původní ​sekci konfigurující ​rozhraní ''​wan6'' ​a nahraďte ji tímto zápisem. ​Příslušné hodnoty doplňte z položek informační stránky tunelu. Název položky je uveden za komentářem.<​file txt /​etc/​config/​network>​ +  - Editujte soubor ''/​etc/​config/​network''​. ​Přidejte následující ​sekci konfigurujícího ​rozhraní ''​wan6in4''​ Příslušné hodnoty doplňte z položek informační stránky tunelu. Název položky je uveden za komentářem.<​file txt /​etc/​config/​network>​ 
-config interface 'wan6'+config interface 'wan6in4'
         option proto '​6in4'​         option proto '​6in4'​
         option mtu '​1480'​         option mtu '​1480'​
Řádek 45: Řádek 45:
   - Přidejte pravidla pro firewall, aby propouštěl tunelovaný IPv6 provoz z tunelovacího serveru:<​file txt /​etc/​config/​firewall>​   - Přidejte pravidla pro firewall, aby propouštěl tunelovaný IPv6 provoz z tunelovacího serveru:<​file txt /​etc/​config/​firewall>​
 config rule config rule
-        option name '6in4 tunel'+        option name 'wan6in4'
         option family '​ipv4'​         option family '​ipv4'​
         option src '​wan'​         option src '​wan'​