Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:howto:led_settings [2016/09/20 13:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Nastavení LED diod ======
  
 +Pro ovládání stavu, intenzity a barvy LED diod slouží utilita ''​rainbow''​. Její konfigurace pro základní funkce se nachází v UCI souboru ''/​etc/​config/​rainbow''​.
 +
 +
 +Od verze operačního systému **Turris 1.2** jsme pro vás připravili i možnost **nastavení barev přes [[#​Rozhraní LuCI|rozhraní LuCI]]**.
 +
 +===== Nastavení barvy =====
 +
 +==== Rozhraní LuCI ====
 +
 +Přihlaste se do rozhraní [[ssh#​Přístup k rozhraní LuCI|LuCI]].
 +
 +Otevřete sekci //Systém / Rainbow//.
 +
 +V části //Barva a stav všech LED diod// můžete pomocí položky ''​Barva''​ změnit barvu na jednu z předvolených,​ nebo pomocí volby ''​--vlastní--''​ zapsat hexa kód barvy dle svého uvážení. **Doporučujeme přečíst poznámku o [[#​Dostupné barvy|dostupných barvách]]**. Položka ''​Stav''​ umožňuje nastavit stav diody na:
 +  * ''​Zapnuto''​ (rozsvíceno)
 +  * ''​Vypnuto''​ (zhasnuto)
 +  * ''​Automaticky''​ (přenechává řízení stavu LED diod HW -- tedy očekávané blikání diody zařízení při přenosu dat apod.)
 +
 +Dále můžete pro některou diodu (či sadu LED diod) nadefinovat barvu a stav samostatně. Pod nadpisem příslušné části klikněte na tlačítko ''​Přidat'',​ poté se objeví shodný formulář jako v části //Barva a stav všech LED diod// a s jeho nastavením postupujte také shodně jako v části //Barva a stav všech LED diod//.
 +
 +Nakonec kliknutím na tlačítko ''​Uložit & použít''​ změny potvrďte.
 +==== V konzoli ====
 +
 +Nejprve je nutné se [[ssh#​Přístup k terminálu uživatele root|přihlásit do konzole]].
 +
 +Trvalou změnu barvy (která přečká restart zařízení) lze nastavit v konfiguračním UCI souboru ''/​etc/​config/​rainbow''​.
 +
 +Pro nastavení libovolné barvy, která je shodná pro všechny diody, lze do konfigurace zapsat:
 +
 +<code txt /​etc/​config/​rainbow>​
 +config led '​all'​
 +        option color '​red'​
 +        option status '​auto'​
 +
 +</​code>​
 +
 +Také je možné nastavit různou barvu pro každou sadu diod zvlášť. Takový zápis může vypadat např. takto:
 +
 +<code txt /​etc/​config/​rainbow>​
 +config led '​pwr'​
 +        option color '​red'​
 +        option status '​auto'​
 +
 +config led '​wifi'​
 +        option color blue''​
 +        option status '​auto'​
 +
 +config led '​lan'​
 +        option color '​green'​
 +        option status '​auto'​
 +
 +config led '​wan'​
 +        option color '​FFFFFF'​
 +        option status '​auto'​
 +        ​
 +</​code>​
 +
 +Jak by mělo být z ukázky patrné, tak lze nastavit různou barvu pro diodu WAN portu, napájení, stavu WiFi a sady diod všech LAN portů.
 +
 +Po nastavení konfigurace je nutné restartovat službu ''​rainbow''​ příkazem ''/​etc/​init.d/​rainbow restart'',​ aby došlo ke změně.
 +
 +==== Dostupné barvy ====
 +
 +Barvu je možné definovat pomocí trojice hexadecimálních čísel reprezentujících jednotlivé složky RGB. Pro každou složku jeden byte, bez mezer a bez úvodních ''​0x''​. K dispozici je také několik předdefinovaných zkratek: ''​red''​ (červená = ''​FF0000''​),​ ''​green''​ (zelená = ''​00FF00''​),​ ''​blue''​ (modrá = ''​0000FF''​),​ ''​white''​ (bílá = ''​FFFFFF''​) a ''​black''​ (černá = ''​000000''​ - stav "​zhasnuto"​).
 +
 +Je nutné podotknout, že barva, kterou diody svítí, přesně neodpovídá danému hexadecimálnímu číslu. HW nedovede škálu zobrazovat lineárně a zhruba od prostředka intervalu (0-255) se barva téměř nemění. Například bílá barva, tedy ''​FFFFFF'',​ má lehce viditelný modrý tón, ale máme vyzkoušeno,​ že barva ''​33FF33''​ je čistá bílá. Proto je nutné lehce experimentovat pro nalezení správného odstínu.
 +
 +===== Nastavení intenzity =====
 +
 +Router Turris umožňuje nastavit 8 stupňů jasu LED diod, resp. 7 stupňů jasu a stav vypnuto.
 +
 +Hlavním prostředkem je tlačítko umístěné na zadní straně routeru pod prostřední anténou, které po stisknutí cyklicky mění stav. SW sám detekuje změnu stavu a zapamatuje si ji -- proto se nastavení samo obnoví i po restartu zařízení.
 +
 +Pokud chcete nastavit jas pomocí SW, nikoliv tlačítkem,​ tak je nutné použít přímo utilitu ''​rainbow''​ -- jas nemá z technických důvodů položku v konfiguraci. Spuštění příkazu ''​rainbow intensity 0''​ nastaví hodnotu jasu na maximum.
 +
 +<WRAP center important 60%>
 +Hodnota **0** představuje maximum a **7** minimum (zhasnuto).
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +===== Automatické zhasínání / utlumování přes noc =====
 +
 +Pokud považujete za užitečné přes den vidět stav jednotlivých zařízení,​ ale nechcete být oslňováni LED diodami v noci, tak není nutné měnit každý den stav tlačítkem,​ ale je možné nastavit automatickou regulaci.
 +
 +K nastavení se použije tzv. cronjob -- naplánovanou úlohu. Toho lze docílit vytvořením textového souboru v adresáři ''/​etc/​cron.d'',​ kde každý soubor obsahuje definici jedné nebo více naplánovaných úloh, vždy na jednom řádku jednu.
 +
 +Možnou konfiguraci si ukážeme na tomto souboru (''/​etc/​cron.d/​rainbow_night''​):​
 +
 +<code txt /​etc/​cron.d/​rainbow_night>​
 +MAILTO=""​
 +0 23 * * * root rainbow intensity 5
 +0 7 * * * root rainbow intensity 0
 +
 +</​code>​
 +
 +Příkaz ''​MAILTO''​ zakazuje automatické logování výstupu (není potřeba). Další 2 řádky představují naplánované úlohy a to ve formátu:
 +  - Minuta v hodině
 +  - Hodina dne
 +  - Den v měsíci
 +  - Měsíc
 +  - Den týdne
 +  - Uživatel, pod kterým se příkaz spustí
 +  - Příkaz
 +
 +Ukázkový soubor tedy provede to, že se každý den v 11 hodin večer sníží jas na druhý nejnižší stupeň a každé ráno v 7 se zase nastaví na maximum.
 +
 +<WRAP center tip 90%>
 +Nástroj rainbow umožňuje poměrně širokou škálu operací s LED diodami. ​ Mimo změny barev umožňuje pro každou diodu zvlášť nastavit její stav, který může být //disable// (zhasnuto), //enable// (rozsvíceno) nebo //auto// (přenechává řízení stavu LED diod HW -- tedy očekávané blikání diody zařízení při přenosu dat apod.). Kompletní přehled funkcí této utility lze získat příkazem ''​rainbow -h''​.
 +</​WRAP>​