Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:howto:mox_rescue_modes [2019/06/24 10:50]
ljelinek [Různé záchranné režimy MOX] +link na MOX A
cs:howto:mox_rescue_modes [2019/07/29 13:26] (aktuální)
ljelinek bliknou->blikne, dopřeložení věty, lepší formulace, typo
Řádek 17: Řádek 17:
  
 ==== Seznam režimů: ==== ==== Seznam režimů: ====
-  - Reset (obyčejný)+  - Restart
   - Btrfs rollback (návrat ke snímku souborového systému)   - Btrfs rollback (návrat ke snímku souborového systému)
   - Factory reset (tovární nastavení)   - Factory reset (tovární nastavení)
Řádek 32: Řádek 32:
 ^Krok ^ MOX LED     ^ Význam ​                                                ^ Tlačítko ^ ^Krok ^ MOX LED     ^ Význam ​                                                ^ Tlačítko ^
 | 1. | nesvítí ​        | MOX je vypnutý. Podržte tlačítko a připojte napájecí zdroj. | podrženo ​ | | 1. | nesvítí ​        | MOX je vypnutý. Podržte tlačítko a připojte napájecí zdroj. | podrženo ​ |
-| 2. | bliknou ​      |Vím, že držíte tlačítko. Nyní ho můžete uvolnit. | podrženo ​ |+| 2. | blikne ​      |Vím, že držíte tlačítko. Nyní ho můžete uvolnit. | podrženo ​ |
 | 3. |nesvítí |Spouští se jádro systému. |uvolněno | | 3. |nesvítí |Spouští se jádro systému. |uvolněno |
 | 4. |svítí |Jádro spuštěno, spouští se záchranný obraz. Připravte se na oznámení. |uvolněno| | 4. |svítí |Jádro spuštěno, spouští se záchranný obraz. Připravte se na oznámení. |uvolněno|
-| 5. |bliknou ​|I'm going to do mode one (reset). ​Do you like it?​|uvolněno|+| 5. |blikne ​|Jdu to režimu 1 (reset). ​Chcete ho?​|uvolněno|
 | 6. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Řekněme, že chceme režim 4. Nechceme režim 1 a proto stiskneme tlačítko. //​|stisknuto| | 6. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Řekněme, že chceme režim 4. Nechceme režim 1 a proto stiskneme tlačítko. //​|stisknuto|
-| 7. |dvakrát ​bliknou|Ok, nechcete-li režim 1, co režim 2 (btrfs rollback)?​|uvolněno|+| 7. |dvakrát ​blikne|Ok, nechcete-li režim 1, co režim 2 (btrfs rollback)?​|uvolněno|
 | 8. |svítí|// Nechceme režim 2 a proto stiskneme tlačítko. Chceme režim 4. //​|stisknuto| | 8. |svítí|// Nechceme režim 2 a proto stiskneme tlačítko. Chceme režim 4. //​|stisknuto|
-| 9. |třikrát ​bliknou|Jestliže nechcete režim 2, co režim 3? Jdu do něj, pokud ho chcete.|uvolněno|+| 9. |třikrát ​blikne|Jestliže nechcete režim 2, co režim 3? Jdu do něj, pokud ho chcete.|uvolněno|
 | 10. |svítí|// Řekněme, že jsme prošvihli oznámení a nejsme si jisti, ve kterém režimu teď jsme. Můžeme chvilku počkat, přijde druhé oznámení. //​|uvolněno| | 10. |svítí|// Řekněme, že jsme prošvihli oznámení a nejsme si jisti, ve kterém režimu teď jsme. Můžeme chvilku počkat, přijde druhé oznámení. //​|uvolněno|
-| 11. |třikrát ​bliknou|Říkám, že pokud nic neuděláte,​ půjdu do režimu 3 (factory reset).|uvolněné| +| 11. |třikrát ​blikne|Říkám, že pokud nic neuděláte,​ půjdu do režimu 3 (factory reset).|uvolněné| 
-| 12. |svítí|MOX jde do režimu 3. To je neco, co nechceme. Musíme tedy stisknout tlačítko.|stisknuto| +| 12. |svítí|MOX jde do režimu 3. To je něco, co nechceme. Musíme tedy stisknout tlačítko.|stisknuto| 
-| 13. |čtyřikrát ​bliknou| Jdu do režimu 4 (USB flashing). Chcete ho?​|uvolněno|+| 13. |čtyřikrát ​blikne| Jdu do režimu 4 (USB flashing). Chcete ho?​|uvolněno|
 | 14. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Říkáme, že chceme režim 4. Jsme rádi, že MOX jde do režimu 4. Neděláme nic, co by to přerušilo. //|nedělá nic| | 14. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Říkáme, že chceme režim 4. Jsme rádi, že MOX jde do režimu 4. Neděláme nic, co by to přerušilo. //|nedělá nic|
-| 15. |čtyřikrát ​bliknou|Říkám, že jdu do režimu 4 (druhé oznámení).|nedělá nic|+| 15. |čtyřikrát ​blikne|Říkám, že jdu do režimu 4 (druhé oznámení).|nedělá nic|
 | 16. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Všechno je v pořádku. Nic neděláme. // |nedělá nic| | 16. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Všechno je v pořádku. Nic neděláme. // |nedělá nic|
-| 17. |pomalu ​blikají ​| Čas vypršel, jdu do režimu 4. |nedělá nic|+| 17. |pomalu ​bliká ​| Čas vypršel, jdu do režimu 4. |nedělá nic|