Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:howto:omnia_booting_from_external_storage [2019/05/20 13:50]
ljelinek vytvořeno (zatím částečný překlad)
cs:howto:omnia_booting_from_external_storage [2019/05/20 13:58] (aktuální)
ljelinek dokončení překladu en -> cs
Řádek 87: Řádek 87:
  
  
-==== Fixing ​Schnapps ====+==== Úprava programu ​Schnapps ====
  
-Schnapps ​expects that your root device is on eMMC. To convince ​it otherwise, +Schnapps ​předpokládá,​ že vaše kořenové zařízení je na eMMC. Musíte ho přesvědčit,​ že je jinde. K tomu je potřeba vytvořit konfigurační soubor a specifikovatkde se kořenový souborový systém nachází:
-you need to create configuration file and specify where your rootfs resides:+
  
 <​code>​ <​code>​
Řádek 97: Řádek 96:
 </​code>​ </​code>​
  
-==== Problems ahead ==== +==== Hrozící problémy ​==== 
  
-You should avoid using LuCI mount plugin as it tries to unmount all external +Neměli byste používat mountovací plugin do LuCI, protože se pokouší odpojit všechny externí disky včetně toho vašeho tím může rozbít systémJe také možnéže v některé z budoucích verzí aktualizujeme ​U-Boot ​a jeho prostředí. To může přepsat vaše nastavení a bude potřeba zopakovat příkazy uvedené v kroku [[cs:​howto:​omnia_booting_from_external_storage#​booting_from_ssd|Spouštění ze SSD]] nebo [[cs:​howto:​omnia_booting_from_external_storage#​booting_from_usb|Spouštění z USB]], aby se váš router ​znovu znovu spouštělNebude také fungovat většina možností obnovy pomocí resetovacího tlačítko ​návrat k předchozímu snapshotu nebo reset do továrního nastaveníMůžete ale stále spravovat snapshoty ručně pomocí programu ​schnapps, pokud jste ho správně nastavili.
-drives including your disk and that would break your system till the resetAlso, +
-there is a possibility that at some point we will update ​U-Boot ​and it's +
-environment in one of our future releases and this might override your setup +
-and you would need to repeat step [[en:​howto:​omnia_booting_from_external_storage#​booting_from_ssd|Booting from SSD]] or [[en:​howto:​omnia_booting_from_external_storage#​booting_from_usb|Booting from USB]] to get your router +
-booting againAlso, most of the recovery options using the reset button will +
-not work reverting to the previous snapshot or factory ​reset. ​You can still +
-manage your snapshots manually using schnapps ​if you set it up correctly.+