Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Plugin pro nastavení úložiště

Plugin pro ukládání umožňuje snadné přesunutí vašeho /srv na externí disk.

Pokud chcete používat Nextcloud, LXC nebo jiné aplikace, které jsou náročné na úložiště, neumisťujte je na interní flash paměť, vždy používejte externí úložiště! Před přepnutím na nové úložiště se také ujistěte, že pro vaše data je na jednotce dostatek místa.

Použití:

1. Vyberte externí úložiště, na které chcete přesunout svá data přesunout. Ujistěte se, že paměťové zařízení neobsahuje žádné důležité údaje, protože bude formátováno!

2. V případě klasického USB disku ho vložte do USB slotu.

3. Potom co jste USB disk zasunuli, uvnitř záložky Úložiště v uživatelském rozhanní Foris vyberte, kam chcete svá data uložit a klikněte na tlačítko Uložit.

4. V tuto chvíli budete dotázáni, zda jste připraveni pokračovat. Pokud jste připraveni, klepněte na tlačítko OK .

5. K tomu aby se všechny změny projevily, je nyní nutné router restartovat. Můžete to provést na kartě Oznámení stisknutím tlačítka „Restartovat“.

6. Restartování může v tomto případě trvat o něco dále, protože zahrnuje přesun dat do nového úložiště.

Po dokončení procesu a po tom co jste router restartovali a přihlásili se zpět do služby Foris bude vybrané úložiště modře zvýrazněno. To znamená, že operace byla úspěšná a vaše data budou od této chvíle zapisována jen na externí disk.