Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Turrisduino

Tento článek slouží jen jako příklad využití pinů v routeru Turris Omnia pomocí desky Turrisduino. V současné době neuvažujeme o jejím komerčním prodeji nebo jiné distribuci. Veškerou dokumentaci a výrobní soubory najdete v odkazu na konci článku.

Turrisduino je rozšiřující destička využívající dostupné piny (2x pinová lišta) na routeru Turris Omnia.
Je podobná deskám ve stylu Arduina - má podobný tvar a konektory jsou umístěny shodně s Arduino deskami - je tak možné připojit téměř všechny dostupné Arduino shieldy. Např. shieldy pro bezdrátové moduly, s displejem, pro měření teploty atd.

 Turrisduino

Obrázek č. 1 - Turrisduino

Turrisduino se připojuje k routeru Turris Omnia pomocí plochého kabelu a takzvanou konektorovou deskou (obrázek č. 2).

 Konektorová deska

Obrázek č. 2 - Konektorová deska

Srovnání: Arduino vs. Turrisduino

Ač má Turrisduino stejné rozložení pinů jako Arduino, jsou zde jisté odlišnosti, zejména v celkovém počtu využitelných pinů.

Arduino Uno Turrisduino
UART ano ano
I2C ano ano
SPI ano ano
PWM ano ne
Max. počet GPIO 20 14
Počet analogových vstupů 6 4

Další rozdíly:

  • Arduino může být napájeno z USB nebo externího napájecího zdroje
  • Turrisduino je napájeno z routeru Turris Omnia (je zde možnost použít externí napájení pro shieldy s 5V logikou s vyšší spotřebou)
  • Arduino Uno pracuje pouze s shieldy s 5V logikou.
  • Turrisduino může pracovat s shieldy jak s 5V, tak i 3V logikou.

Výrobní soubory a dokumentace

Zde si můžete stáhnout podklady pro výrobu, schéma i projektové soubory z návrhového systému Altium Designer turrisduino_documentation.