Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Zde je popsán postup, jakým se možno dostat ke cloudovým zálohám i bez použití TO. Tímto způsobem můžeš zkontrolovat, co je vlastně obsahem záloh nebo obnovit jenom konkrétní soubor. Postup byl testován pouze na Omnii.

Potřebuješ 2 informace:

  • REG_CODE: registrační kód (/usr/share/server-uplink/registration_code)
  • heslo k zálohám nastavené ve Forisu

Nejprve zjistíš id zálohy, kterou chceš stáhnout

REG_CODE=$(cat /usr/share/server-uplink/registration_code)
URL="https://rb.turris.cz"

# list backups with ids
curl 'Content-Type: application/json'  -H "Authorization:Token ${REG_CODE}" "${URL}/backups/"

Poté nastavíš proměnnou id a zálohu si vyžádáš:

# download a backup with specified id
id=XXXXXX
curl -o turris_cloud_backup.tbz.gpg -H 'Content-Type: application/json' -H "Authorization:Token ${REG_CODE}" "${URL}/backups/${id}/"

Nyní máš staženou zálohu v zašifrované formě. Pro dešifrování je nutné použít heslo, resp. jeho zakryptovanou formu.

python
import pbkdf2
pbkdf2.crypt('MOJEHESLO')

Pokud heslo neznáš, ale máš přístup k Omnii, tak ho lze (v již zakryptovaném tvaru) nalézt v /etc/config/ssbackups.

echo '$ENC$HESLO' | gpg --batch -d -o turris_cloud_backup.tbz --passphrase-fd 0 turris_cloud_backup.tbz.gpg

Stažení zálohy na TO

Celý postup výše je výrazně jednodušší pokud Omnie běží a máš k ní přístup:

# python3
import ssbackups_client

reg_code = ssbackups_client.get_registration_code('/usr/share/server-uplink/registration_code')
url = "https://rb.turris.cz"
ssbackups_client.backup_list(reg_code, url)
latest_backup_id = ssbackups_client.backup_list(reg_code, url)[0]['id']
password = [x.split()[-1].replace("'", "") for x in open('/etc/config/ssbackups').readlines() if 'option password' in x][0]
ssbackups_client.backup_retrieve(reg_code, url, latest_backup_id, '/tmp/mybackup.tbz', password)

Výsledkem je dekryptovaný archiv v /tmp/mybackup.tbz.

Zdroj: https://forum.turris.cz/t/ako-sa-da-dostat-ku-cloudovym-zaloham/11672/2