Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


LXC kontejner - Alpine Linux

Oficiální image Alpine Linuxu (narozdíl od původních z linuxcontainers) jsou vytvořené jako velmi minimalistické a neobsahují ani základní inicializační skripty. Zde je postup, který tyto skripty přidá a nastaví systém tak, aby nabíhal s podporou sítě. Odzkoušeno s verzemi 3.6 a 3.7

Postup

 • Vytvořte LXC kontejner Alpine Linuxu obvyklým způsobem pomocí lxc-create -t download -n xyz
 • Připojte se přes lxc-attach -n xyz (příkaz lxc-console nelze použít - uživatel root se nepřihlásí)
 • Ručně nastavte síť
  mount -t proc proc proc/
  ifconfig eth0 x.x.x.x netmask y.y.y.y up
  route add default gw z.z.z.z
  echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
 • Přidejte chybějící balíčky s inicializačními skripty
  apk update
  apk add busybox-initscripts
 • Vytvořte konfigurační soubor pro síť /etc/network/interfaces s obsahem
  auto eth0
  iface eth0 inet dhcp
  hostname $(hostname)
 • Nastavte automatické spouštění sítě při startu (bootmisc a syslog přidávám protože to tak bylo v Alpine 3.4, který byl k dispozici dříve)
  rc-update add networking
  rc-update add bootmisc boot
  rc-update add syslog boot
 • Restartujte systém pomocí reboot