Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Stalo se dobrým zvykem u souborů stahovaných z internetu pro ověření pravosti uvádět hash. Je velké množství hashovacích metod. Nejčastěji se používají SHA-1 MD5SUM nebo SHA-2 SHA256SUM. Nebudu popisovat jak fungují, chci přiblížit jejich použití na routeru Turris.

Stačí zadat příkaz v terminálu (přes SSH), na dalším řádku ti příkaz vrátí výsledek.

Nabízí se použít busybox, bohužel verze použitá v routeru má applet jen na MD5SUM.

Příklad užití:

busybox md5sum SOUBOR

root@turris:~# busybox md5sum /bin/busybox
328971499fc576c87915d1e5028bf2f5  /bin/busybox

Pokud ti MD5SUM nestačí,protože je dnes již překonaný nebo autor programu či souboru použit bezpečnější variantu (SHA2) nainstaluj COREUTILS-SHA256SUM

opkg update
opkg install coreutils-sha256sum

Příklad užití:

sha256sum SOUBOR

root@turris:~# sha256sum /bin/busybox
ee633ba6741cb3d47abd9110230bc3ba90d1f8de04f5568affb82b57b7724f60  /bin/busybox

Další možností je použít OPENSSL, které v routeru již máš.

Příklad užití:

openssl dgst -sha256 (-md5) SOUBOR

root@turris:~# openssl dgst -sha256 /bin/busybox
SHA256(/bin/busybox)= ee633ba6741cb3d47abd9110230bc3ba90d1f8de04f5568affb82b57b7724f60

Openssl umí několik algoritmů, hravě zvládne i MD5SUM a SHA512SUM.

root@turris:~# openssl dgst -md5 /bin/busybox
MD5(/bin/busybox)= 328971499fc576c87915d1e5028bf2f5

root@turris:~# openssl dgst -sha512 /bin/busybox
SHA512(/bin/busybox)= abec097c92b822fcacaea92eb061b67624123b3435f759195e44e65d62f602ba
4a5065a429e96064ad4ff6dc6f5e93f43a947a6935efaa423a92bee4cf8b3182

Jasně vidíš že různé cesty dávají stejný výsledek. Je možné přesměrovat výstup do souboru:

/bin/busybox md5sum /bin/busybox > hash.txt

sha256sum /bin/busybox > hash.txt

openssl dgst -sha256 /bin/busybox > hash.txt

a výsledek se ti uloží do souboru

hash.txt

Dopuručuji prostudovat manuál nebo help u jednotlivých variant a jistě nalezneš další možnosti.

Například:

openssl dgst --help