Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:public:running_in_qemu [2020/06/07 21:55]
jose1711 oprava poradia
cs:public:running_in_qemu [2020/06/11 10:40] (aktuální)
jose1711 pridaj odkaz na github
Řádek 1: Řádek 1:
  
 ====== Spuštění Turris OS 3 v QEMU ====== ====== Spuštění Turris OS 3 v QEMU ======
 +
 +Pre testovanie default medkitu (bez konfigurácie) pozrite https://​github.com/​jose1711/​qemu_turrisos
  
 Cieľom tohto postupu je spustiť (upravený) klon TOS v emulovanom prostredí prostredníctvom QEMU. To môže poslúžiť napr. na testovanie zatiaľ nerealizovanej aktualizácie a podobne. Samozrejme nemožno očakávať plnú funkčnosť,​ keďže QEMU nedokáže emulovať celý hardvér ani prípadné pripojené USB zariadenia. Pre účely zjednodušenia bude virtualizovaný TOS používať len 2 rozhrania: Cieľom tohto postupu je spustiť (upravený) klon TOS v emulovanom prostredí prostredníctvom QEMU. To môže poslúžiť napr. na testovanie zatiaľ nerealizovanej aktualizácie a podobne. Samozrejme nemožno očakávať plnú funkčnosť,​ keďže QEMU nedokáže emulovať celý hardvér ani prípadné pripojené USB zariadenia. Pre účely zjednodušenia bude virtualizovaný TOS používať len 2 rozhrania: