Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Příkaz tree je hojně využíván k výpisu souborů a adresářů ve stromové struktuře. Vypisuje obsah pracovního nebo daného adresáře, má mnoho parametrů pro detailní nastavení výpisu, včetně barevného výpisu nebo výpisu do HTML souboru. Bohužel v Turris_OS chybí.

Autor: Steve Baker (ice@mama.indstate.edu) http://mama.indstate.edu/users/ice/resume.html

Zkompiloval jsem si ho sám, použil jsem hotový Makefile.

soubor ke stažení: https://mega.nz/#!dQl3mYiD!aCv31N5Ge5if_jdYa34QTwajXRTyuRa1LVMB4w3_ZqU

EDIT: 27/09/2019

Dnes jsem si zkompiloval novější verzi (tree_1.8.0), kdo by měl zájem je k dispozici zde: https://mega.nz/#!wYUghaAa!Gt4hX06d0JEZ3EyYMuWYFBrsfkMQ-DDBMf7YOrCKfAM

Detailní nápověda:

tree --help

Příklady parametrů:

parametr	popis
 -a	Vypíše všechny soubory
 -d	Vypíše pouze adresáře
 -l	Symbolické odkazy se zobrazí jako adresáře
 -f	Vypíše celou cestu ke každému souboru
 -i	Nepoužije odsazení řádků
 -q	Vypíše netisknutelné znaky, jako je „?“.
 -N	Vypíše netisknutelné znaky, tak jak jsou.
 -p	Vypíše oprávnění u každého adresáře a souboru.
 -u	Zobrazí vlastníka nebo UID číslo souboru.
 -g	Zobrazí skupinu, vlastníka nebo GID číslo souboru.
 -s	Vypíše velikost každého souboru v bytech.
 -h	Vypíše velikost každého souboru v čitelnější podobě pro člověka.
 -D	Vypíše datum poslední úpravy.
 -v	Seřadí soubory alfanumericky podle verze.
 -r	Seřadí soubory v obráceném alfanumerickém pořadí.
 -t	Seřadí soubory podle času poslední úpravy.
 -x	Zůstane pouze v aktuálním souborovém systému (FS).
 -n	Vypne barevné rozlišení výpisu (přepíše parametr -C).
 -C	Zapne barevné rozlišení výpisu.