Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Domoticz

Domoticz je integrovaný software pro domácí automatizaci, který podporuje mnoho různých technologií jako je Z-Wave, 1-Wire, EnOcean, MySensors a další. Do této aplikace byla implementována i podpora pro sadu Turris Gadgets.

Instalace

Domoticz s podporou sady Gadgets je k dispozici v repozitáři Turris OS jako balíček domoticz, který lze nainstalovat prostřednictvím rozhraní Foris – na záložce Updater vyberte ze seznamu položku Domácí automatizace a stiskněte tlačítko Uložit změny.

Základní nastavení

Před prvním spuštěním Domoticzu je možné přizpůsobit některá jeho základní nastavení v souboru /etc/config/domoticz. Nejdůležitější jsou zejména první dvě položky, a to port HTTP serveru a umístění databáze. Ve výchozím stavu poběží HTTP server na portu 8080.

Databáze Domoticzu bude ve výchozím stavu vytvořena v adresáři /tmp, který je umístěn v RAM, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení sytémové NAND flash paměti častými zápisy do DB. Znamená to ovšem, že po každém restartu routeru Turris bude nenávratně vymazána. Protože je v databázi uložena kompletní uživatelská konfigurace Domoticzu vč. skriptů, bude pro praktické nasazení vhodnější umístit tuto databázi na některé energeticky nezávislé úložiště.

Pokud je k routeru Turris připojeno externí paměťové médium (microSD karta či USB disk), je určitě vhodné ho využít. Další řešení tohoto problému může být např. ponechání databáze v RAM a její pravidelná záloha do flash pomocí cronu. Databázi je samozřejmě možné umístit i přímo do systémové NAND flash paměti (např. adresář /root), toto však doporučujeme pouze v krajním případě.

Spuštění

Domoticz spustíme pomocí init skriptu příkazem

/etc/init.d/domoticz start

Pokud chceme, aby se Domoticz spouštěl automaticky při startu routeru Turris, spustíme navíc příkaz

/etc/init.d/domoticz enable

Nyní se můžeme pomocí internetového prohlížeče připojit na IP adresu routeru Turris a zvolený port. Měla by se zobrazit úvodní stránka aplikace Domoticz.

Uživatelská nastavení

Podrobná nastavení aplikace Domoticz se nacházejí v nabídce Setup → Settings. Zde je nutné správně vyplnit vaší zeměpisnou polohu, stačí přibližně, Domoticz tuto informaci používá pouze pro výpočet časů východu a západu slunce.

Dále je třeba zkontrolovat, zda je v sekci Hardware/Devices zaškrtnuta položka Accept new Hardware Devices.

Kromě toho je zde možné přepnout jazyk ovládacího rozhraní do češtiny nebo nastavit ochranu přístupu k aplikaci pomocí hesla. Nastavení se uloží tlačítkem Apply Settings.

Přidání platformy Turris Gadgets

Novou HW platformu možné přidat v nabídce Setup → Hardware. Jako typ zařízení zvolíme Jablotron USB Turris Dongle a vybereme sériový port, na kterém se Dongle nachází. Pokud k routeru Turris nejsou připojeny žádné další převodníky USB na sériový port, bude se zpravidla jednat o zařízení /dev/ttyUSB0. Název (Name) slouží k uživatelskému pojmenování platformy v rámci Domoticzu - můžeme vyplnit například 'MojeGadgets'. Volbu 'Data Timeout' je nutné ponechat na výchozí hodnotě (Disabled).

Přidávání a odebírání senzorů

Veškerá zařízení (senzory, akční členy), které má Domoticz k dispozici, jsou zobrazována formou tabulky v nabídce Setup → Devices. Ihned po prvním spuštění aplikace a přidání platformy by v tabulce měly být viditelné minimálně tyto výstupní prvky - ENROLL, PGX, PGY, SIREN_LOUD a SIREN_BEEP.

Přidávání dalších senzorů probíhá jejich první aktivací - přiložením magnetu, stisknutím 'tamper' pružinky či pohybem ruky před PIR čidlem. Pokud senzor funguje korektně, měl by se poté zobrazit v seznamu zařízení mezi ostatními. Senzorům jsou automaticky přiřazovány výchozí názvy ve tvaru:

   [MODEL]_[ID]_[VÝSTUP]

Např. JA-83P_65432198_SENSOR, RC-86K_98765432_ARM, …

Většina senzorů v sobě kombinuje několik funkcí, kromě své primární funkce (sensor) mají implementovánu například detekci narušení (tamper) nebo mají na sobě umístěno tlačítko (button). Všechny tyto funkce lze využít pro účely domácí automatizace.

Pomocí zelené šipky na řádcích tabulky se senzor přidá do příslušné kategorie v uživatelském rozhraní (Switches, Temperature, Utility, …). Zároveň je možné senzoru nastavit uživatelský název.

Pozn.:
  • Kliknutím na modrou šipku u zařízení již přidaného do GUI se provede jeho kompletní odebrání z GUI i ze systému Domoticz. Pro jeho opětovné přidání platí stejný postup jako při prvním použití.

Nyní by již senzory i výstupy měly být viditelné na příslušných obrazovkách uživatelského rozhraní. Můžeme například vyzkoušet funkci výstupů PGX a PGY kliknutím na ikonu žárovky.

Pozn.:
  • Kliknutím na ikonu hvězdičky v levém dolním rohu každého senzoru lze tento senzor přidat na úvodní stránku (Dashboard).
  • U mžikových bezestavových senzorů, jako je PIR čidlo JA-83P nebo senzor otřesu JA-82SH, je nutné jejich stav sepnutí v Domoticzu resetovat pomocí skriptu (viz dále).

Skriptování

Interakce mezi senzory a výstupy se v Domoticzu definují pomocí skriptů. Skripty je možné vytvářet v grafickém prostředí inspirovaném programovacím jazykem Scratch metodou skládání jednotlivých řídících bloků, složitější skripty mohou být psány i v jazyce Lua. Zde jsou uvedeny příklady 2 základních skriptů vytvořených první metodou, která je vhodná i pro uživatele bez znalostí programování.

Příklad 1

  • Ovládání výstupu PGX magnetickým kontaktem. Výstup bude inverzně kopírovat stav senzoru.

Příklad 2

  • Sepnutí výstupu PGX při detekci pohybu PIR čidlem. Výstup bude automaticky vypnut po uplynutí časového intervalu
  • Kromě výstupu PGX musí být po uplynutí časového intervalu resetován i stav PIR čidla!

Podrobný popis tvorby skriptů lze nalézt na wiki Domoticzu zde a zde.

Další informace

Mnoho dalších užitečných informací lze nalézt na oficiální wiki https://www.domoticz.com/wiki/Main_Page a případně i hlavní stránce projektu.