Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


FAQ - nejčastěji kladené dotazy

Jak TURRIS:DONGLE zprovoznit v routeru Turris?

Po prvním připojení donglu do některého z USB portů routeru je třeba ještě nainstalovat příslušné ovladače. TURRIS:DONGLE využívá USB převodník na sériovou konzoli, pro který je třeba nainstalovat kernelový modul kmod-usb-serial-ftdi. Můžete to udělat např. z příkazové řádky:

opkg install kmod-usb-serial-ftdi

Po instalaci tohoto modulu se v systému objeví nové zařízení /dev/ttyUSBx, typicky /dev/ttyUSB0. Toto zařízení slouží jako sériová konzole, se kterou může komunikovat váš program.

Turris Dongle neodpovídá na příkaz "WHO AM I?"

Pokud je kernel modul správně nainstalován a Dongle stále neodpovídá, lze jej vyzkoušet v běžném PC s Windows prostřednictvím terminálu pro sériovou komunikaci. Ovladač Dongle by měl být v systému automaticky rozpoznán a nainstalován. Pokud se tak nestane, je nutné ovladač stáhnou z webu výrobce FTDI a nainstalovat ručně.

Jak zapnout/vypnout zásuvku AC-88?

Dotaz: Pokud zadám, python gadgets_command.py „TX PGX:1“ nebo podobně, vždy dostanu odpověď ERROR.

Při požadavku na ovládání zásuvky či sirény je vždy nutné poslat celý příkaz tak, jak je uveden v referenčním manuálu, tedy:

TX ENROLL:E PGX:X PGY:Y ALARM:A BEEP:BBBB

kde se pole „E“ nastaví na „1“, pokud chceme vysílat registrační signálu pro přijímače, „X“ a „Y“ jsou požadavky na sepnutí zásuvek PGX a PGY. 0 - rozepnout, 1 - sepnout. Za „BBBB“ u sirény lze dosadit NONE, SLOW nebo FAST. Případný alarm je aktivován na základě stavu pole „A“.

Kolik relé nebo zásuvek mohu sadou Turris Gadgets ovládat?

Sadou Turris Gadgets lze ovládat pouze dvě zásuvky AC-88 nebo dvě relé v modulu AC-82 stejně tak, jak je tomu u EZS JA-80 Oasis.

Turris Dongle neodpovídá na příkazy.

Turris Dongle funguje jako USB zařízení pod jakýmkoliv PC. Pokud se komunikace prostřednictvím Turrisu nedaří dosáhnout, vyzkoušejte připojit Dongle na PC s Windows. Ovladač by se měl nainstalovat automaticky (můžete jej stáhnout ze stránek výrobce čipu FTDI. V terminálu (doporučujeme Termite) zvolte správný COM port a nakonfigurujte jej. Dongle by měl již správně odpovídat a tím je ověřena jeho funkčnost.

Co znamená report BEACON?

BEACON je pravidelný report periferie. Periferie se hlásí nejpozději každých 9 minut. Buď ho předběhne jiný report od senzoru (SENSOR, TAMPER, atd.) a pak se BEACON o 9 minut oddaluje, nebo chodí pravidelně BEACON. Je to z toho důvodu aby si přijímač mohl monitorovat, že periferie funguje.

Proč se chovají zásuvky AC88 nestandardně?

Pravděpodobně jsou zásuvky registrované (naučené) do sebe a chování jedné zásuvky je závislé i na změně stavu druhé. Řešením je obě zásuvky vyresetovat.

Mohu Turris Dongle připojit přes nenapájený USB HUB?

Nelze zaručit, že bude Turris Dongle fungovat i s nenapájeným USB HUBu, ale v našich testech bez problému fungoval.