Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Linux RAID mdadm

TODO: Přeložit do angličtiny, zesynchronizovat info v cs a en verzi.

Tento návod je pro pokročilé uživatele, kteří mají znalosti o principech RAID a o vlastnostech softwarového RAID v Linuxu.

Linux RAID v Turris OS

RAID v Turris OS funguje na bázi klasického linuxového řešení využívajícího ovladač md. To umožňuje vytvářet softwarová disková pole různého typu (RAID 0, 1, 5…) nad disky, diskovými oddíly nebo nad vrstvou LVM. Pro správu se využívá nástroj mdadm. Tento návod popisuje jednoduchý případ vytvoření RAID 1 nad dvěma disky a další činnosti pro jeho zprovoznění.

V Turris OS 3.11 byl aktualizován balík mdadm včetně služby – init skriptu – a UCI konfigu.

Systémová služba nečte klasický /etc/mdadm/mdadm.conf, ale sestavuje RAID pole dle informací v UCI konfiguračním souboru /etc/config/mdadm.

Vytvoření RAID array

RAID 1 (zrcadlení) přes dva disky (/dev/sda, /dev/sdb) se vytvoří následujícím příkazem:

Data na discích budou ztracena.

mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda /dev/sdb

Poznámka: RAID pole lze dělat jak přes celé disky (/dev/sda, /dev/sdb), tak přes jednotlivé oddíly – partition (/dev/sda1, /dev/sdb1, /dev/sda2, …)

Konfigurace

Pro konfiguraci automatického sestavování RAID pole po startu budeme potřebovat znát parametry sestaveného pole. Ty získáme pomocí příkazu:

mdadm --detail --scan

Výstup bude vypadat nějak takto:

ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=turris:0 UUID=535fbb48-e58f-40c7-8ee7-5fae1a4aea75

Soubor /etc/config/mdadm upravíme do požadované podoby (důležité jsou parametry device, name a uuid) dle hodnot ve výstupu minulého příkazu:

config mdadm
	option email myemail@example.org

config array
	option uuid 535fbb48-e58f-40c7-8ee7-5fae1a4aea75
	option device /dev/md0
	option name turris:0
	# list devices /dev/sda
	# list devices /dev/sdb

E-mail se použije v případě, že je na routeru nakonfigurovaný sendmail či msmtp (viz Custom notification (en)).

Nastavení aplikujeme restartem služby:

/etc/init.d/mdadm restart

Poznámka: pokud je RAID pole již sestavené a namountované v systému, restart se nepovede. Nejdřív je nutné RAID pole odmountovat.

Zapnutí služby

Pro automatické sestavení a zrušení RAID pole po startu či při restartu systému je třeba službu povolit:

/etc/init.d/mdadm enable